REGULAMENTUL CAMPANIEI

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

COCA-COLA
"Tailored ActivationCoca-Cola Stories – Mega Image"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara"Tailored Activation Coca-Cola Stories – Mega Image " (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre S.C. Coca-Cola HBC Romania S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul") , o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/2300/2009, avand Codul Unic de Inregistrare RO 474152.

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“ Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul ”).

1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe www.coca-cola.ro, de asemenea Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline 0800.080.800, intre orele 09.00 - 18.00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Campaniei, (ii) prin e-mail la Ro.Contact@cchellenic.com, sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

1.5. Mecanismul Campaniei, baza de date aferenta derularii Campaniei si managementul castigatorilor vor fi implementate, realizate si operate prin intermediul S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Carol Knappe nr. 41, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, Cod unic de inregistrare RO25946293, denumita in continuare “Agentia Digitala

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in locatiile Mega Image (detinute de Mega Image SRL, cu sediul social in Plaza Romania, Bulevardul Timisoara 26, etaj 2, Bucuresti, Romania, 061331 (prin intarea Silistraru), inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/27872/1994, CUI RO 6719278 la nivel national, denumite in continuare „Magazine Participante”

2.2. Adresele se regasesc publice pe www.mega-image.ro sectiunea Magazine si in anexa 1 la acest Regulament.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada: 12 Martie 2019, incepand cu ora 00:00:00 – 07 Aprilie 2019 inclusiv, pana la ora 23:59:59(denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PROMOTIONALE (SORTIMENTELE SI AMBALAJELE PARTICIPANTE)

4.1. Sortimentele si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Participante” Cu marcajele Coca-Cola Stories, sunt urmatoarele:

a) Coca-Cola Gust Original in ambalaj (e) de 330ml doza;

b) Coca-Cola Zero Zahar in ambalaj (e) de 330ml doza;

c) Coca-Cola Cinnamon Zero Zahar in ambalaj (e) de 330ml doza;

d) Coca-Cola Vanilla Zero Zahar in ambalaj (e) de 330ml doza;

e) Coca-Cola Peach Zero Zahar in ambalaj (e) de 330ml doza;

f) Coca-Cola Lime in ambalaj (e) de 330ml doza;

g) Coca-Cola Lime Zero Zahar in ambalaj (e) de 330ml doza;

h) Coca-Cola Cherry in ambalaj (e) de 330ml doza;

i) Coca-Cola Gust Original in ambalaj (e) de 500ml PET;

j) Coca-Cola Zero Zahar in ambalaj (e) de 500ml PET;

k) Coca-Cola Cinnamon Zero Zahar in ambalaj (e) de 500ml PET;

l) Coca-Cola Vanilla Zero Zahar in ambalaj (e) de 500ml PET;

m) Coca-Cola Peach Zero Zahar in ambalaj (e) de 500ml PET;

n) Coca-Cola Lime in ambalaj (e) de 500ml PET;

o) Coca-Cola Lime Zero Zahar in ambalaj (e) de 500ml PET;

p) Coca-Cola Cherry in ambalaj (e) de 500ml PET.

4.2. “Coca-Cola Gust Original”, "Coca-Cola Zero Zahar", “Coca-Cola Cinnamon Zero Zahar”, “Coca-Cola Vanilla Zero Zahar “, “Coca-Cola Peach Zero Zahar “, “Coca-Cola Lime”, “Coca-Cola Lime Zero Zahar”, “Coca-Cola Cherry”, sunt marci inregistrate ale societatii The Coca-Cola Company.

4.3. Orice alte produse comercializate sub marca Coca-Cola, altele decat cele mentionate la Art. 4.1., cat nici alte produse comercializate de Organizator, altele decat cele mentionate la Art. 4.1. nu pot fi utilizate de consumatori pentru inscrierea in prezenta Campanie.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 16 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania. Toate conditiile enumerate trebuie indeplinite la data inceperii Campaniei.

5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;

b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) SC Coca-Cola Romania SRL;

c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) The Coca-Cola Company;

d. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei Digitale;

e. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Magazinelor Participante;

f. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;

g. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;

h. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – g. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

i. persoanele a caror varsta este mai mica de 16 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA.

6.1. In cadrul Campaniei se vor acorda 2.005 (douamiicinci) premii conform mecanismului Campaniei:

a) 2000 premii instant, ce consta fiecare intr-un breloc tip handmade “Do It Yourself”; Valoarea comerciala estimata a fiecarui premiu in parte, din aceasta categorie, este de 17,85 lei, inclusiv TVA, iar valoarea comerciala estimata totala a premiilor din aceasta categorie este de 35.664,30 lei inclusiv TVA.

b) 4 (patru) premii saptamanale, ce consta fiecare intr-un Ceas Casio G-Shock G-Steel GST-210M-4AER. Valoarea comerciala estimata a fiecarui premiu in parte, din aceasta categorie, este de 1.917,00 lei, inclusiv TVA si impozitul aferent veniturilor din premii, iar valoarea comerciala estimata totala a premiilor din aceasta categorie este de 7.668,00 lei, inclusiv TVA si impozitul aferent veniturilor din premii.

c) 1 (un) premiu final: o excursie pentru 4 persoane (castigator + 3 insotitori) in parcul de distractii si aventura MoviePark Germania, in valoare estimata de 27.711,00 lei, inclusiv impozitul aferent veniturilor din premii (“Excursia”).

Excursia va fi acordata prin intermediul S.C. HAPPY TOUR S.R.L. (subcontractata de AGENTIA Digitala), cu sediul in Bucuresti, Str. Polona nr.68-72, Polona Business Center, Receptia 2, etaj 4, sector 1, tel. 021.307.06.00, fax. 021.307.06.40, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23452/1994, C.I.F. RO 6842431, numar de telefon: 0219692, adresa de email: office@happytour.ro, denumita in cele ce urmeaza “Agentia de Turism” sub forma unui voucher in format electronic.

Detalii:

Ø Acest voucher poate fi folosit o singura data si integral in scopul achizitionarii de servicii de turism pentru efectuarea Excursiei (bilete avion, cazare, transferuri, etc.) din portofoliul Agentiei de Turism, in limita valorii premiului mentionata mai sus si cu urmatoarele specificatii:

· Destinatie: Parcul de distractii Movie Park https://www.movieparkgermany.de/en/Dorsten, Germania

 • Vor calatori maxim 1+3 Persoane (castigator + 3 insotitori)
 • Nopti: 4(patru)
 • Hotel de min 4* cu mic dejun inclus + 2 nopti cu cina
 • Transfer Germania - aeroport-hotel-aeroport
 • Transfer Germania - hotel- Movie park - hotel
 • Access in Movie park: 2 zile la alegere in intervalul calatoriei

Ø Voucher valabil in perioada: 1 mai 2019 - 31 august 2019

Ø Voucherul nu va putea fi preschimbat in bani si nici nu poate fi folosit in scopul achizitionarii altei excursii decat cea mentionata la art 6.1 punctul c).

Ø Data de retur din Excursie nu poate fi mai tarziu de 31 august 2019;

Ø Castigatorul si insotitorii trebuie sa aiba in vedere faptul ca Organizatorul nu ofera si diurna (bani de buzunar), acestia avand obligatia si responsabilitatea de a avea bani de buzunar pentru orice alte cheltuieli ce nu sunt incluse in descrierea premiului Excursie. Orice alte cheltuieli, suplimentare celor mentionate mai sus, vor fi suportate in exclusivitate de catre castigatorul premiului, acceptarea premiului reprezentand implicit acordul pentru suportarea acestor cheltuieli.

Atentie: Excursia nu include acoperirea unor eventuale costuri necesare achizitionarii de medicamente sau orice alte taxe si/sau costuri impuse de catre autoritatile tarii/ orasului de destinatie. De asemenea, in cazul in care va fi necesara obtinerea unei vize de intrare in tara aleasa ca destinatie, pana la data plecarii in calatorie, castigatorul si insotitorii acestuia vor fi singurii responsabili de plata taxelor necesare si obtinerea vizei ce permite accesul in tara de destinatie. Castigatorul si insotitorii acestuia au obligatia ca in termen de 7 zile de la data validarii premiului sa consulte site-ul Ministerului de Afaceri Externe (www.mae.ro) cu privire la obligatiile cetatenilor romani care efectueaza calatorii in tara de destinatie calatorie. De asemenea, castigatorul precum si insotitoriiui sau trebuie sa ia in considerare recomandarile cu titlu facultativ care se regasesc pe site-ul mai sus mentionat.

Valoarea totala estimata a celor 2.005 premii oferite in cadrul acestei Campanii este de 71.079,00 lei, inclusiv TVA si impozitul aferent veniturilor din premii.

6.2. Alte detalii referitoare la premiile acordate:

i. Daca pe Perioada Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun Participant ori se inscriu/participa mai putini Participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

ii. Daca pana la finalizarea Campaniei nu se castiga toate premiile mentionate la Art. 6.1. si subpunctele acestuia, pe motiv ca s-au invalidat castigatorii si toate rezervele acestora (dar fara a se limita la acest motiv), atunci premiile Campaniei raman la dispozitia Organizatorului, acesta putand dispune sa le realoce printr-o alta tragere la sorti.

iii. Organizatorul nu are nici o obligatie, sub nici o forma sau aspect, de a suplimenta numarul premiilor sau de a le inlocui.

iv. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului..

v. O persoana identificata prin acelasi numar de telefon mobil si/sau aceleasi date personale, poate castiga maxim un premiu saptamanal, premiul final, si maxim 3 premii instant.

vi. In cazul in care potentialul castigator al Excursiei si/sau insotitorii declarati ai acestuia nu detin pasaport, au la dispozitie maxim 15 zile lucratoare de a indeplini formalitatile necesare obtinerii unui pasaport. In cazul in care la data plecarii castigatorul si/sau insotitorii declarati nu a indeplinit toate formalitatile/obtinut toate documentele necesare calatoriei, premiul va fi anulat total, ramanand la dispozitia Organizatorului.

vii. Potentialul castigator al Excursiei poate declara ca insotitori alte persoane majore, mai exact care au implinit 18 ani pana la data inceperii Campaniei.

viii. Castigatorul si insotitorii trebuie sa indeplineasca conditiile de calatorie si regimul de acces / sedere in orasul/tara de destinatie.

ix. In situatia in care castigatorul sau insotitorii nu mai este/sunt disponibili pentru deplasare, acestia, individual, pierd dreptul asupra Excursiei.

x. Agentia Digitala sau Organizatorul nu raspunde si nu poate fi facuta raspunzatoare in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi castigatorul si/sau insotitorii pe teritoriul propriu sau de a-i / le permite sa paraseasca teritoriul propriu.

xi. Castigatorul premiului (precum si insotitorii), este/sunt responsabil/i de obtinerea tuturor documentelor (viza, pasaport, etc.) necesare pentru deplasarea pe teritoriul tarii in care alege sa faca Excursia, toate taxele aferente fiind suportate de catre acesta.

xii. In situatia in care este solicitata viza pentru accesul in tara de destinatie si castigatorul nu poate obtine viza, atat castigatorul cat si insotitorii sau nu vor putea beneficia de premiu si premiul se anuleaza fara nicio alta despagubire din partea Organizatorului.

xiii. Pentru a intra in posesia premiilor saptamanale si a premiului final, Participantii sunt obligati sa pastreze in original documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie si pe baza caruia au fost desemnati castigatori.

xiv. Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare si atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire judiciara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

xv. Premiile castigate nu sunt transmisibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor acte de identitate pentru verificari la momentul intrarii in posesia premiilor.

xvi. Castigatorii vor fi informati cu privire la castig prin intermediul unui apel telefonic catre numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie.

xvii. Lista castigatorilor va fi afisata in termen de maxim 30 de zile lucratoare dupa finalizarea Campaniei pe Website.

xviii. Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, (i) comunicarea datelor cu caracter personal (ale minorului si ale reprezentantului legal) si acordul in vederea prelucrarii lor, precum si, dupa caz, (ii) acordul pentru participarea minorului la Campanie si (iii) acceptarea premiului in numele minorului, sunt conditii esentiale de validare a castigatorului.

6.3. Procedura de acordare a premiilor Campaniei :

A. PREMIILE SAPTAMANALE SI PREMIUL FINAL

6.3.1. Premiile saptamanale si premiul final al Campaniei vor fi acordate prin trageri la sorti ce se vor efectua de catre Agentia Digitala, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie si se vor efectua in prezenta unui reprezentant al Agentiei Digitale in calitate de reprezentant al Organizatorului si a unui notar public. Tragerea la sorti va avea loc la sediul biroului unui notar public.

6.3.2. Premiile saptamanale se vor extrage in 3 zile lucratoare de la finalizarea unei saptamani de Campanie, definite astfel:

a. Saptamana 1: 12 martie 2019 – 18 martie 2019

b. Saptamana 2: 19 martie 2019 – 25 martie 2019

c. Saptamana 3: 26 martie 2019 – 01 Aprilie 2019

d. Saptamana 4: 02 Aprilie 2019 – 07 Aprilie 2019

6.3.3. Premiul final se va extrage in 10 zile lucratoare de la finalizarea Campaniei. Baza de date utilizata la tragere la sorti va fi formata din toate inscrierile valide efectuate si inregistrate in Perioada Campaniei specificata la art 3.1, respectiv 12 Martie 2019, ora 00:00:00 - 07 Aprilie 2019 inclusiv, ora 23:59:59, exceptand inscrierile ce au fost desemnate castigatoare ale unui premiu saptamanal.

6.3.4. Pentru fiecare premiu saptamanal acordat in cadrul acestei Campanii se va extrage cate 1 (un) potential castigator si cate 3 (trei) rezerve, iar pentru premiul final se va extrage 1 (un) potential castigator si 5 (cinci) rezerve.

B. PREMIILE INSTANT

6.3.5. Premiile instant vor fi acordate exclusiv in 74 de Magazine Participante, detaliate in Anexa 2 din Regulament, prin intermediul unei activari cu promoteri si tablete.

6.3.6. Programul promoterilor este astfel:

a. Weekendul 22 martie-24 martie 2019

b. Weekendul 29 martie -31 martie 2019

c. Weekendul 5 aprilie - 7 aprilie 2019

6.3.7. Ziua saptamanii si Intervalul orar in care activeaza promoterii sunt:

Ziua saptamanii

Interval orar

Vineri

15:00 - 21:00

Sambata

10:00 - 18:00

Duminica

10:00 - 16:00

6.3.8. Premiile se acorda, in medie, cate 3 (trei) in fiecare zi din intervalul mentionat pentru fiecare Magazin Participant, in mod aleator, cu ajutorul unui program de extragere aleatorie.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI.

A. Definitii, Termeni si Detalierea Mecanismului Campaniei

7.1. Website: www.cocacolastories.ro

7.2. Numarul de INFOLINE: 0800.080.800, numar gratuit, disponibil intre orele 09:00-18:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale.

7.3. Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul Regulament. Un Participant se identifica in mod unic in mecanismul Campaniei prin numarul de telefon folosit la inscriere.

7.4. Bon/Document fiscal: In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta Bonul fiscal/Factura fiscala emis/a la data efectuarii achizitiei prin care Participantul poate face dovada achizitionarii a cel putin unui Produs Participant conform mecanismului, la solicitarea Organizatorului. Documentele fiscale trebuie sa aiba o data de emitere in Perioada Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie. Pentru a intra in posesia premiului, in caz de castig, Participantii sunt obligati sa pastreze in original Documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie conform prezentului Regulament Oficial pentru a indeplini procedura de validare finala.

7.5. Mecanism: Pentru a participa la Campanie, Participantii au la dispozitie doua modalitati:

a. Mecanismul ONLINE: trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Participant si sa inscrie, in Perioada Campaniei, poza Bonului /Documentului fiscal, pe Website conform detalierii de la punctul B de mai jos. Pentru a intra in posesia premiilor, in caz de castig, Participantii sunt obligati sa pastreze in original Bonul/documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie conform prezentului Regulament Oficial.

b. Mecanismul CU PROMOTERI: trebuie sa caute si sa identifice promoterii Coca-Cola in Magazinele Participante din Anexa 2 si conform programului mentionat la art. 6.3.6. si 6.3.7. de mai sus pentru a experimenta realitatea augmentata prin intermediul unei tablete, conform detalierii de la punctul C de mai jos.

B. Procedura de inscriere in Campanie, prin Mecanismul ONLINE pe Website:

7.6. Inscrierea in Campanie se poate realiza astfel:

a) Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Paticipant si sa detina Bonul/Documentul fiscal emis de Magazinul Participant conform art 7.4.

b) Participantul acceseaza Website-ul. Website-ul este prevazut cu mecanism specific prin care utilizatorii sunt anunţaţi cu privire la existenţa cookie-urilor / tehnologiilor de targeting la prima vizita a site-ului, iar utilizatorul poate să accepte ori refuze plasarea cookie-urilor.

c) Participantul completeaza campurile pentru inscriere:

i. Incarca o poza lizibila a Bonului/Documentului fiscal din care sa reiasa clar numele Magazinului Participant si adresa, produsul achizitionat, numarul Bonului/Documentului fiscal si data si ora emiterii acestuia

ii. Numarul de telefon mobil al participantului

iii. Numarul Bonului/Documentului fiscal

iv. Confirmarea citirii si acceptarii Regulamentului Oficial

v. Acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul aCmpaniei

7.7. Fiecare inscriere este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere pe Website, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin care Participantul va fi informat cu privire la statusul inscrierii. Exemplu, dar fara a se limita la:

a. confirmare ca inscrierea este corecta si ca a fost efectuata cu succes;

b. solicitare cu privire la termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei si ca a luat la cunostinta de conditiile de prelucrare a datelor cu caracter personal;

c. instiintare ca acelasi numar de Bon fiscal a mai fost inscris de pe acelasi numar de telefon;

d. instiintare ca aceeasi imagine a mai fost incarcata;

e. instiintare ca participarea de pe numarul de telefon respectiv a fost blocata temporar sau definitiv conform Regulamentului din cauza inscrierilor gresite consecutiv etc.

7.10. In cazul in care un Participant acumuleaza 5 incercari de inscriere invalide/gresite consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi blocat temporar. Deblocarea se va face doar prin efectuarea unei inscrieri corecte de catre respectivul Participant. Daca dupa acumularea a 5 inscrieri invalide/gresite urmate de deblocarea numarului de telefon Participantul acumuleaza din nou 5 inscrieri invalide/ gresite consecutive, accesul in Campanie al acestui Participant va fi blocat definitiv fara posibilitatea de deblocare. La inscrierea consecutiva a 5 participari gresite de 2 ori pe Perioada Campaniei – deci in total 10 participari gresite/ invalide consecutive, Participantul va primi un mesaj de instiintare in legatura cu eliminarea sa din Campanie dupa care nu i se va mai raspunde indiferent de numarul de inscrieri pe care acesta incearca sa le efectueze.

7.11. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a. pentru campurile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru tentativele de inscriere trimise dupa expirarea Perioadei Campaniei sau catre un alt numar de telefon;

b. pentru pierderile sau intarzierile inscrierilor online in Campanie, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;

c. daca numarul de telefon utilizat la inscriere nu poate fi identificat din motive care nu pot fi imputabile Organizatorului sau partenerilor sai. In acest caz, Organizatorul nu va putea raspunde expeditorului acelui mesaj;

d. daca aceeasi inscriere este replicata de catre browserul dispozitivului utilizat. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca Participantul a trimis mai multe mesaje sau daca browserul a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit in limita maxima a 5 mesaje;

e. pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie numerele de Bon/Document fiscal;

f. pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra Bonurilor/Documentelor fiscale pe baza carora s-au efectuat inscrieri ce au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra Bonurilor/ Documentelor fiscale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari;

g. daca un Participant nu mai poate fi contactat pe numarul de telefon cu care s-a inscris in prezenta Campanie, respectiv la numarul de telefon apelat raspunde o persoana si nu confirma participarea in prezenta Campanie si numarul de Bon/ Document fiscal inscris, caz in care participarea respectiva va fi anulata. Organizatorul nu are obligatia de a efectua demersuri in vederea identificarii unei alte modalitati de contactare a Participantilor si nici obligatia de a actualiza, in baza sa de date, numerele de telefon ale Participantilor (vor fi avute in vedere doar numerele de telefon de pe care au fost efectuate inscrierile Participantilor in Campanie).

C. Procedura de inscriere in Campanie, prin Mecanismul CU PROMOTERI, prin intermediul tabletei:

7.12. In perioada si conform programului mentionat la art. 6.3.6. si 6.3.7. de mai sus, in 74 Magazine Participante conform Anexei 1, participantii pot intalni un promoter Coca-Cola echipat cu o tableta.

7.13. Aplicatia de pe tableta este pentru a experimenta realitatea augmentata si a oferi continut divers Participantilor.

7.14. In urma experientei si doar cu acordul Participantului rezulta o animatie ce poate fi distribuita de catre acesta in retele de socializare.

7.15. Pe parcursul activarii, li se va solicita:

i. Sa aleaga unul pana la trei cuvinte predefinite in aplicatie

ii. Sa aleaga sau sa compuna un text legat de aceste cuvinte

iii. Acordul pentru efectuarea unei poze proprii a Participantului se va solicita printr-o nota de informare ce va fi semnata olograf cu degetul pe tableta. Efectuarea pozei nu este obligatorie, se poate utiliza o poza cu doza ce contine cuvantul ales de Participant.

iv. Numarul de telefon: pentru a li se distribui participantilor continutul rezultat in urma activarii.

7.16. La finalul activarii si completarii numarului de telefon, aplicatia va afisa daca Participantul este castigator, sau nu, de premiu instant.

7.17. Reguli generale de participare la Campanie:

7.18. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajelor de raspuns/informare pe parcursul derularii prezentei Campanii, fara o notificare prealabila si fara intocmirea vreunui document aferent prezentului Regulament Oficial.

7.19. La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile care nu cuprind numarul Bonului/Documentului fiscal sau in care Participantii furnizeaza numere de Bonuri/Documente fiscale incomplete/incorecte, precum si inscrierile efectuate in afara Perioadei Campaniei, de asemenea nici acele inscrieri la care Participanti nu au raspuns afirmativ sau deloc cu “DA” la solicitarea cu privire la acordului de preluare date si termenii Regulamentului.

7.20. Pentru fiecare Bon/Document fiscal pe care se gasesc Produse Participante, un Participant se poate inscrie in Campanie o singura data.

7.21. Pentru a fi considerat eligibil, Bonul/Documentul fiscal pe baza caruia este efectuata inscrierea in Campanie nu trebuie sa contina doar Produse Participante. Pe langa Produsele Participante, este permis sa apara si alte produse.

7.22. In situatia in care pe un Bon/Document fiscal se gasesc mai multe Produse Participante, consumatorul va avea dreptul la o singura inscriere in Campanie, o noua inscriere a Bonului/Documentului fiscal deja inscris va fi invalidata. Daca un consumator doreste sa achizitioneze mai multe Produse Participante pentru a se inscrie in Campanie de mai multe ori, acesta va trebui sa achizitioneze fiecare Produs Participant pe cate un Bon/Document fiscal diferit.

7.23. Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta elementul de identificare a Participantilor pe Perioada Campaniei, un Participant identificat cu acelasi numar de telefon mobil se poate inscrie in Campanie de maximum 5 ori intr-o zi, fiecare inscriere trebuind sa fie facuta in baza unui Document fiscal diferit. Incepand cu a 6-a inscriere din aceeasi zi, Participantul va fi atentionat ca nu se mai poate inscrie in Campanie in ziua respectiva cu acel numar de telefon si deci, urmatoarele incercari de inscriere/participare in ziua respectiva nu vor mai fi luate in considerare si nu vor fi validate.

7.24. Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

7.25. In scopul validarii in eventualitatea unui castig, Participantii trebuie sa pastreze Bonurile/Documentele fiscale in original in baza caruia/carora s-au inscris in Campanie, conform Regulamentului Oficial, astfel incat, in cazul desemnarii ca potentiali castigatori, sa poata comunica numarul si data Documentului fiscal reprezentantului Agentiei Digitale si sa poata prezenta si preda in original Documentul fiscal ce a stat la baza inscrierii in Campanie pentru validare in calitatea eventuala de castigator.

7.26. O persoana identificata prin acelasi numar de telefon si/sau aceleasi date personale poate efectua in cadrul prezentei Campaniei, maxim 5 inscrieri valide pe zi.

7.27. Fiecare inscriere corecta efectuata de catre un Participant ii garanteaza acestuia o sansa la premiile Campaniei.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

A. Pana la validarea finala a premiilor saptamanale si a premiului final, un Participant ce a fost extras drept castigator va fi numit “potential castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicare telefonica, prevalidare electronica si validare finala. Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei din cele 3 etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.

REVENDICARE TELEFONICA:

8.1. Potentialii castigatori vor fi contactati de catre Organizator prin Imputernicit - Agentia Digitala, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la efectuarea tragerii la sorti, pe numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie, in vederea prevalidarii, validarii si acordarii premiului. Se vor efectua maxim 3 apeluri, la intervale orare de timp diferite (09:00 – 18:00), in perioada mentionata. In cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat, nu poate confirma inscrierea efectuata sau confirma faptul ca nu mai detine Bonul/Documentul fiscal in original ce contine numarul Bonului/Documentului extras castigator, ori nu este de acord sa comunice datele cu caracter personal necesare, acesta va fi invalidat, iar premiul se va acorda primei rezerve, urmandu-se aceeasi procedura pana la epuizarea tuturor rezervelor;

8.2. La contactarea potentialuluiui castigator, acestuia i se va solicita confirmarea detinerii Bonului/Documentului fiscal in original ce contine numarul Bonului/Documentului fiscal extras castigator, acordul pentru colectarea, prelucrarea si introducerea in baza de date a Organizatorului a datelor personale, in vederea atribuirii premiului si i se va solicita sa confirme daca se afla sau nu in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 5.2. La finalul acestui apel telefonic, daca este de acord, potentialul castigator va confirma urmatoarele date personale: nume, prenume, adresa de e-mail, si va comunica adresa completa de corespondenta pentru trimiterea curierului pentru preluarea Bonului/Documentului fiscal ce contine numarul Bonului/Documentului fiscal declarat castigator, si pentru castigatorii ale caror premii au valoare de peste 600 de lei, se va colecta si CNP in scopul achitarii impozitului aferent veniturilor din premii de catre Organizator.

PREVALIDAREA ELECTRONICA:

8.3. Prin contactarea telefonica descrisa mai sus, in scopul prevalidarii, potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Imputernicitului Organizatorului, la adresa de e-mail sau numarul de fax mentionate in timpul procesului de contactare telefonica de catre Imputernicitul Organizatorului, in termen de 3 zile lucratoare de la acest moment, dupa cum urmeaza:

a) o fotografie sau o copie scanata cat mai lizibila a Bonului fiscal ce contine numarul Bonului fiscal extras castigator;

b) o fotografie sau o copie scanata lizibila a actului de identitate propriu.

c) declaratia de castigator, formular tip, furnizata de Organizator, completata integral cu datele solicitate si semnata.

8.4. Prevalidarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la data completarii tuturor informatiilor necesare validarii si transmiterea fotografiei/ilor de verificare.

VALIDAREA FINALA SI ATRIBUIREA PREMIILOR:

8.5. In cazul in care pasii de prevalidare au decurs corespunzator si potentialul castigator face dovada detinerii Bonului/Documentului fiscal ce contine numarul Bonului/Documentului fiscal extras castigator, Organizatorul prin imputernicit va trimite un curier in termen de 7 zile lucratoare de la data prevalidarii, pentru a prelua Bonul fiscal in original ce contine numarul Bonului/Documentului fiscal extras castigator si a incheia procesul-verbal de predare-primire a acestuia, in original;

8.6. Preluarea Bonului fiscal in original se face prin intermediul firmei de curierat in calitate de reprezentant al Imputernicitului – Agentia Digitala, la adresa de corespondenta indicata de potentialul castigator in pasul de contactare, in baza unui proces-verbal de predare-primire;

8.7. Curierul va confrunta datele mentionate de Imputernicit – Agentia Digitala, in Procesul verbal, cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator (nume, prenume si seria si numar carte de identitate) si cu numarul Bonului fiscal extras castigator. Daca aceste date corespund, Bonul/Documentul fiscal in original va fi preluat de curier, iar cei doi vor semna Procesul-verbal de predare-primire. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul in calitate de reprezentant al Imputernicitului – Agentia Digitala constata existenta oricaror neconcordante intre datele inscrise sau comunicate telefonic si mentionate in Procesul verbal si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau a Bonului fiscal prezentat, sau acesta nu prezinta deloc curierului Bonul fiscal solicitat conform prezentului Regulament, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament;

8.8. Dupa ce curierul intra in posesia Bonului/Documentului fiscal, in original, Bon/Document ce contine numarul Bonului/Documentului fiscal declarat castigator si il returneaza la Imputernicit - Agentia Digitala, aceasta din urma va reconfirma informatiile (in termen maxim de 3-5 zile lucratoare) si daca toate conditiile impuse de prezentul Rgulament au fost respectate, potentialul castigator devine castigator validat si are dreptul de a intra in posesia premiului.

8.9. Termenele de preluare a datelor si prevalidare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care potentialul castigator nu indeplineste conditiile prezentului Regulament.

8.10. Expedierea premiilor saptamanale si returnarea Bonurilor fiscale in original catre castigatori se va face prin curier prin grija directa a Agentiei Digitale si pe seama Organizatorului in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la validarea finala.

8.11. Castigatorul premiului final are un termen de 10 zile calendaristice de la data intrarii in posesia voucherului in format eletronic, pentru a-si stabili perioada in care se va desfasura Excursia prin intermediul si impreuna cu Agentia de Turism. Castigatorul trebuie sa contacteze personal Agentia de Turism in termenul mentionat mai sus, oferind seria voucherului, urmand ca Agentia de Turism sa ofere consiliere si sa proceseze rezervarile, conform conditiilor prezentului Regulament.

8.12. In cazul in care castigatorul nu respecta termenul de contactare telefonica a Agentiei de Turism, termen specificat la pct.8.11., pierde dreptul de a beneficia de voucherul primit si premiul se invalideaza, acordandu-se urmatoarei rezerve.

8.13. Dupa contactarea Agentiei de Turism, castigatorul va trebui sa trimita o notificare scrisa, in termen de 3 zile, catre Agentia de Turism prin intermediul emailului prin care sa comunice perioada in care doreste sa efectueze Excursia castigata. Odata confirmat in scris, datele de calatorie si numele persoanelor care calatoresc nu vor mai putea fi schimbate de catre castigator sau insotitorii acestuia.

8.14. Datele de calatorie/perioada sejurului pot fi alese de catre castigator incepand cu 10 de zile calendaristice de la momentul notificarii catre Agentia de Turism, urmand sa se incheie pana maxim pe 31 august 2019 (Respectiv, prima data de calatorie ce poate fi aleasa de un castigator, poate fi peste 10 de zile de la contactul cu Agentia de Turism in functie de disponibilitatea acesteia). Datele alese de castigator pot avea o marja de +/- 4 zile la perioada de calatorie pe care o solicita la primul contact cu Agentia de Turism, in functie de disponibilitatea Agentiei de Turism.

8.15. In cazul in care castigatorul premiului final nu respecta conditiile mentionate in prezentul Regulament ce fac referire la premiul , sau transmite ca nu mai poate calatori la datele comunicate initial, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul sa il invalideze si sa apeleze la urmatoarea rezerva, urmand aceeasi procedura descrisa in Regulament si pentru rezerve.

8.16. Castigatorul premiului final poate alege optiuni de calatorie ce pot depasi valoarea premiului oferit prin prezentul Regulament Oficial. Intrucat valoarea premiului este determinata, o eventuala diferenta dintre valoarea totala a premiului castigat si valoarea calatoriei aleasa de castigator, in cazul in care aceasta este mai mare, va fi achitata exclusiv de catre castigator Agentiei de Turism, pe baza de factura emisa de Agentia de Turism. Plata contravalorii unei asemenea facturi se va efectua pe loc.

 1. Castigatori de premii instant sunt anuntati pe loc in urma mecanismului cu promoteri descris la SECTIUNEA 7 PUNCTUL C. Castigatorilor le sunt solicitate suplimentar doar urmatoarele date:
  1. Nume si Prenume - avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia
  2. Confirmarea notei de informare referitare la acordul de utilizare a datelor in scopul promotiei, conform legii.,ce va fi semnata olograf cu degetul pe tableta.
  3. Semnatura Olografa cu degetul prin intermediul tabletei – semnatura de receptie a premiului

Alte dispozitii :

8.17. Pentru acuratetea informatiilor si in scopul unor ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice, si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentia Digitala si Participanti sau Organizator si Participanti, vor fi inregistrate.

8.18. In situatia in care unul sau mai multi Participanti isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, acestia vor primi un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax, o adresa de e-mail sau una postala unde pot primi corespondenta, in caz contrar premiul nu poate fi acordat.

8.19. In situatia in care, unul sau mai multi castigatori, fara sa fie invalidati, devin indisponibili si nu mai pot intra in posesia premiilor la termenele precizate in prezentul Regulament si actele aditionale ulterioare, acestia nu pot fi despagubiti, premiile castigate fiind anulate si nu vor mai fi acordate, ramanand la dispozitia Organizatorului.

8.20. In oricare din situatiile de mai jos se gaseste un potential castigator, premiul acestuia va fi invalidat:

a. un potential castigator are sau furnizeaza la revendicare/inscriere, informatii incomplete sau eronate; sau

b. un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau

c. un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau

d. un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia sa aiba varsta de 16 (saisprezece) ani, varsta implinita la data inceperii Campaniei.

8.21. Revendicarea premiilor Campaniei nu implica automat obligativitatea Participantilor de a-si exprima acordul pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.

8.22. Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda alta contravaloarea a premiilor. In cazul refuzului unui Participant de a beneficia de premiul revendicat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.23. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate doar pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 9. ERORI, BONURI FISCALE NECORESPUNZATOARE

9.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor Bonuri/Documente fiscale care fac parte din alte campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale Bonurilor/Documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, precum si mesajele ce au fost transmise in afara Perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

9.2. The Coca-Cola Company, Organizatorul, Agentia Digitala si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind Bonurile/Documentele fiscale precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nici o raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra Bonurilor/Documentelor fiscale castigatoare aferente Produselor Participante. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra Bonurilor/Documentelorfiscale castigatoare aferente Produselor Participante nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului care a revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevazute de prezentul Regulament Oficial.

10.2. Prin participarea la Campanie, toti Participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si eventualilor castigatori.

10.3. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

10.4. Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

· Numerele de Bonuri/Documente fiscale inscrise in afara perioadei de desfasurare a Campaniei

 • Inscrierea ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte;

· Eventualele situatii ce pot deriva din incercarile de inscriere in prezenta Campanie cu numere de Bonuri/Documente fiscale din alte campanii anterioare si/sau in desfasurare;

· Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de internet, generate de retelele de telefonie mobila sau internt sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;

· Situatiile in care numarul de telefon de pe care este efectuata o inscriere nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc) ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie.

· Situatiile in care numarul de telefon furnizat de Participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

· Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi numar de Bon/Document fiscal care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi validat castigator acel Participant care face dovada cumulativa ca:

a) detine Bonul/Documentul fiscal in original continand numarul care a stat la baza alocarii premiului; si

b) este titular al numarului/cartelei preplatite/abonamentului de telefonie mobila utilizat la inscrierea in Campanie;

· Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;

· Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de retelele de telefonie mobila;

· Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in Perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.

10.5. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.

10.6. Organizatorul are dreptul de a invalida participarile care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, dar fara a se limita la inscriere gresit) si care nu indeplinesc conditiile de validare.

10.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

10.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

10.9. Prin participarea la Campanie, Participantul si reprezentantul legal al acestuia (daca e cazul) declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:

a. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este/sunt singurul(ii) raspunzator(i) pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b. P articipantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia declara ca Participantul nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior;

c. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia, este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si Participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

d. Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este de acord cu prelucrarea datelor personale ale Participantului si, dupa caz, ale reprezentantului legal al acestuia, in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

10.10. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

a. nu sunt raspunzatori pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;

b. nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

c. sunt exonerati de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

e. nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

f. nu sunt raspunzatori pentru eventualele situatii politice sau climatice care fac imposibila sau periculoasa deplasarea in Excursia mentionata la art. 6.1 c) (inclusiv dar fara a se limita la lovituri de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale liniilor aeriene etc.).

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite. Agentia Digitala va calcula si va achita la bugetul de stat impozitul aferent premiilor acordate, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Documentele suport (facturile de achizitie a premiilor, declaratiile de predare-primire a premiilor catre castigatori, copia cartii de identitate a castigatorilor) si dovada platii impozitului vor fi puse la dispozitia Organizatorului imediat dupa achitarea acestuia la Bugetul de Stat. Daca este cazul, orice alte taxe sau cheltuieli sunt in sarcina Participantilor.

SECTIUNEA 12. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal inclusiv, în mod special, prevederileRegulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

12.2. Organizatorul este operatorul datelor cu caracter personal. Agenţia Digitală a fost desemnată de Organizator să prelucreze datele cu caracter personal în contextul organizării și desfășurării Campaniei, în calitate de persoană împuternicită.

Categoriile de persoane vizate

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate:

a) Participanţii;

b) părinţii / reprezentanţii autorităţii tutelare a Participanţilor (în cazul în care Participantul are vârsta între 16-18 ani).

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimţământ în conformitate cu art. 6 (1)(a) din GDPR, obligaţia legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a) organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor căștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor în scopuri promoţionale și publicitare în legătură cu selecţia și anunţarea câștigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare (consimţământul persoanelor vizate);

b) plata impozitelor și a contribuţiilor relevante și raportarea către autorităţile publice competente, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate, verificarea consimţământului pentru prelucrarea datelor minorilor atunci când prelucrăm aceste date pe bază de consimţământ; sau prelucrarea datelor părinţilor / reprezentanţilor autorităţii tutelare în cazul premiilor acordate persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă ( obligaţia legală a Organizatorului);

c) soluţionarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanţă și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora; de asemenea, atunci când înregistra convorbirile telefonice. Înregistrarea convorbirilor ajută Organizatorul să gestioneze activitatea sa internă în departamentul relevant. De asemenea, aceste înregistrări pot fi folosite pentru a verifica modul în care au fost soluţionate cererile adresate de petenţi sau în cazul unor eventuale litigii / dispute legate de modul de gestiune a activităţii de marketing a Organizatorului. Inregistrarea se va face doar dacă Organizatorul va avea acordul interlocutorului ( interesul legitim al Organizatorului);

d) activităţi de arhivare, dacă sunt cerute de legislaţie ( obligaţia legală a Organizatorului).

În cazul în care consimţământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimţământ în orice moment. Dacă castigatorii isi retrag consimţământul pentru scop de marketing, Organizatorul nu va mai putea transmite ofertele și invitaţiile sale sau castigatorii nu vor putea participa la loteriile promoţionale, sondajele și chestionarele Organizatorului. De asemenea, în cazul în care câștigătorii își retrag consimţământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoţionale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operaţiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanţii care refuză să comunice sau își retrag consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.

Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal.Informatii pentru Participanti:

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care i le furnizeaza Participantii în mod direct, inclusiv prin intermediul Website-ului Campaniei.

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale Participantilor către:

• reprezentanţii legali sau părinţii Participanţilor minori;

• partenerii Organizatorului, acţionând fie ca operatori (cum ar fi Agenţia de Turism), fie ca persoane împuternicite (cum ar fi Agenţia Digitala), implicaţi în desfășurarea și organizarea Campaniei și acordarea premiilor, notarilor publici / avocaţilor desemnaţi să acorde asistenţă pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;

• furnizori ai serviciilor aferente activităţilor de marketing - agenţii de marketing, societăţi de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă;

• furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanţă a paginilor web (cum ar fi Agenţia Digitala);

• furnizorii de servici de hosting web și centre de date etc.;

• autorităţi publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societăţi din grupul the Coca-Cola Company, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligaţie legală, consimţământul sau interesul legitim).

Transferul datelor cu caracter personal

Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale Participantilor decât în state aparţinând Spaţiului Economic European (SEE).

Durata de păstrare a datelor

Datele cu caracter personal sunt pastrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de minim 60 zile. Cu privire la datele câștigătorilor pentru care Organizatorul are diverse obligaţii de raportare și plată a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 6 ani.

Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată.

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, beneficiaza de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informaţii privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existenţa dreptului de rectificare, ștergere sau restricţionare a prelucrării. Acest drept le permite să obţina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;

c) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

· acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate;

· si-au retras consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

· datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

· datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislaţiei relevante.

d) Retragerea consimţământului și dreptul de opoziţie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimţământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care ţin de situaţia dvs. specifică.

e) Restricţionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în următoarele situaţii:

· în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;

· în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

· în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acţiune în instanţă;

· în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorl poate să transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entităţi, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate la punctele a)-f) de mai sus, persoanele vizate pot trimitre o solicitare prin accesarea linkului de mai jos:

https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/ba604120-1c2e-461d-9be8-31d11aa35610 .

In situatia in care nu se poate trimite o solicitare prin intermediul linkului de mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul utilizand urmatoarele date de contact:

În atenţia: Responsabilului cu Protecţia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenţă : Sos. Bucuresti Nord nr. 10, Clădirea O23, Global City Business Park, Voluntari, Ilfov (recepţie parter Coca-Cola HBC Romania SRL)

Email : DataProtectionOffice@cchellenic.com

De asemenea, persoanele vizate pot să-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opoziţie, de retragere a consimţământului) pentru prelucrările efectuate prin Website utilizând setările relevante, sau sau folosind datele de contact / mecanismele de comunicare disponibile în Website.

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe www.coca-cola.ro.

SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

15.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

- pierderea bazelor de date care contin numerele Bonurilor fiscale inscrise in Campanie;

- avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;

- tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

15.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 16. MINORII

16.1. Minorii (persoanele fizice cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani) pot participa la Campanie doar cu acordul parintelui/reprezentatului legal.

16.2. Intrucat prezenta Campanie se adreseaza si persoanelor ce au varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, deci minorilor, toate actele/faptele juridice ce presupun exercitarea capacitatii de exercitiu a acestora trebuie realizate in asa fel incat aceste acte/fapte sa fie incheiate in mod valabil, in conditiile legii. Motiv pentru care, INSCRIEREA SI PARTICIPAREA UNUI MINOR IN CAMPANIE SE VA FACE, IN MOD OBLIGATORIU, CU ACORDUL, IN PREZENTA SI CU ASISTENTA REPREZENTANTULUI LEGAL, RESPECTIV A PARINTELUI/TUTORELUI MINORULUI . Organizatorul are dreptul de a nu acorda premii acelor castigatori care nu au respectat aceasta regula si, prin urmare, pentru care actele/faptele juridice necesare potrivit prezentului Regulament Oficial nu sunt incheiate in conditiile legale ce asigura valabilitatea lor.

SECTIUNEA 17. SESIZARI

17.1. In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail Ro.Contact@cchellenic.com sau telefonic, la numarul de infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 9.00 – 18.00 (cu exceptia sarbatorilor legale).

SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

18.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii si, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

18.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe www.coca-cola.ro, sau poate fi solicitat la Infoline 0800.080.800, numar gratuit disponibil de luni pana vineri intre orele 9.00 – 18.00 (cu exceptia sarbatorilor legale), sau prin e-mail la Ro.Contact@cchellenic.com, sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

18.3. Numarul de telefon disponibil pentru revendicarea premiilor ce va fi comunicat exclusiv castigatorilor apartine retelei Digital Cable Systems. Tariful de apelare al acestui numar national este la valoarea standard nationala in functie de reteaua din care este apelat.

18.4. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Digitala, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public in intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

Coca-Cola HBC Romania S.R.L.

prin SYSCOM DIGITAL


Anexa 1 – magazinele participante pentru Mecanismul Online

CPL

Nume magazin

Regiune

Oras

Adresa

MEGA IMAGE SRL (8)

MI TITAN

Bucuresti

BUCURESTI

STR LIVIU REBREANU,13

MEGA IMAGE SRL (7)

MI DRUMUL TABEREI

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL TABEREI,96

MEGA IMAGE SRL (5)

MI PANTELIMON

Bucuresti

BUCURESTI

SOS PANTELIMON,243

MEGA IMAGE SRL (6)

MI 13 SEPTEMBRIE

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA 13 SEPTEMBRIE,75-79

MEGA IMAGE SRL (4)

MI TITULESCU

Bucuresti

BUCURESTI

SOS NICOLAE TITULESCU,39-49

MEGA IMAGE SRL (2)

MI MILITARI

Bucuresti

BUCURESTI

BD IULIU MANIU,FN

MEGA IMAGE SRL (3)

MI MIHAI BRAVU

Bucuresti

BUCURESTI

SOS MIHAI BRAVU,294 BL 16

MEGA IMAGE SRL (1)

MI LIZEANU

Bucuresti

BUCURESTI

SOS STEFAN CEL MARE,224

MEGA IMAGE SRL (9)

MI COLENTINA

Bucuresti

BUCURESTI

SOS COLENTINA,81

MEGA IMAGE SRL (10)

MI TINERETULUI

Bucuresti

BUCURESTI

BD TINERETULUI,1

MEGA IMAGE SRL (11)

MI ION MIHALACHE

Bucuresti

BUCURESTI

BD ION MIHALACHE,92

MEGA IMAGE SRL (13)

MI IANCULUI

Bucuresti

BUCURESTI

SOS IANCULUI,33

MEGA IMAGE SRL (16)

MI HALA TRAIAN

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA CALARASI,FN

MEGA IMAGE SRL (17)

MI EMINESCU

Bucuresti

BUCURESTI

STR MIHAI EMINESCU,185

MEGA IMAGE SRL (29)

MI VALEA OLTULUI

Bucuresti

BUCURESTI

STR VALEA OLTULUI,131-137

MEGA IMAGE SRL (25)

MI GIULESTI

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA GIULESTI,38-40

MEGA IMAGE SRL (24)

MI BERCENI

Bucuresti

BUCURESTI

SOS BERCENI,41 BL 108

MEGA IMAGE SRL (27)

MI BRANCOVEANU

Bucuresti

BUCURESTI

BD C-TIN BRANCOVEANU,45

MEGA IMAGE SRL (30)

MI IANCU DE HUNEDOARA

Bucuresti

BUCURESTI

STR GRIGORE ALEXANDRESCU,83-97

MEGA IMAGE SRL (45)

MI LIZIERA

Ilfov

PIPERA

BD PIPERA,166-168

MEGA IMAGE SRL (22)

MI PIPERA

Ilfov

PIPERA

STR GEORGE BACOVIA,1

MEGA IMAGE SRL (26)

MI OBREGIA

Bucuresti

BUCURESTI

BD ALEXANDRU OBREGIA,25

MEGA IMAGE SRL (50)

MI TEIUL DOAMNEI

Bucuresti

BUCURESTI

BD LACUL TEI,126-128

MEGA IMAGE SRL (49)

MI LUGOJANA

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA VITAN,215-217 BL 21-22

MEGA IMAGE SRL (47)

MI OBOR

Bucuresti

BUCURESTI

SOS STEFAN CEL MARE,238

MEGA IMAGE SRL (28)

MI CAROL

Bucuresti

BUCURESTI

BD CAROL I,61

MEGA IMAGE SRL (48)

MI EMIL RACOVITA

Bucuresti

BUCURESTI

STR EMIL RACOVITA,16

MEGA IMAGE SRL (56)

MI PIATA VITAN

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA VITAN,13-19

MEGA IMAGE SRL (55)

MI 1DECEMBRIE

Ilfov

1 DECEMBRIE

SOS GIURGIULUI,264

MEGA IMAGE SRL (57)

MI PROGRESULUI

Bucuresti

BUCURESTI

SOS GIURGIULUI,115

MEGA IMAGE SRL (59)

MI OTOPENI

Ilfov

OTOPENI

CALEA BUCURESTILOR,178-180

MEGA IMAGE SRL (62)

MI CRANGASI

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA CRANGASI,29

MEGA IMAGE SRL (61)

MI FERDINAND

Bucuresti

BUCURESTI

BD FERDINAND I,97

MEGA IMAGE SRL (63)

MI UVERTURII

Bucuresti

BUCURESTI

BD UVERTURII,83 BL O15 SC D

MEGA IMAGE SRL (96)

MI SEBASTIAN

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA 13 SEPTEMBRIE,221-225

MEGA IMAGE SRL (53)

MI MUNCII

Bucuresti

BUCURESTI

BD DECEBAL,25-29

MEGA IMAGE SRL (52)

MI LACUL TEI

Bucuresti

BUCURESTI

BD LACUL TEI,73

MEGA IMAGE SRL (54)

MI APUSULUI

Bucuresti

BUCURESTI

STR APUSULUI,50

MEGA IMAGE SRL (64)

MI T.PALLADY

Bucuresti

BUCURESTI

BD THEODOR PALLADY,73A

MEGA IMAGE SRL (66)

MI MALCOCI

Bucuresti

BUCURESTI

STR MALCOCI,2B

MEGA IMAGE SRL (65)

MI B.MANTA

Bucuresti

BUCURESTI

SOS NICOLAE TITULESCU,103

MEGA IMAGE SRL (80)

MI PIATA AMZEI

Bucuresti

BUCURESTI

STR PIATA AMZEI,10-22

MEGA IMAGE SRL (98)

MI CORBEANCA

Ilfov

CORBEANCA

STR UNIRII,2

MEGA IMAGE SRL (100)

MI DELEA NOUA

Bucuresti

BUCURESTI

STR DELEA NOUA,2

MEGA IMAGE SRL (99)

MI DAMBOVITA

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA VITAN,126

MEGA IMAGE SRL (102)

MI GLORIA

Bucuresti

BUCURESTI

STR BABA NOVAC,25

MEGA IMAGE SRL (104)

SG PANTELIMON 328

Bucuresti

BUCURESTI

SOS PANTELIMON,328

MEGA IMAGE SRL (81)

MI MOSILOR

Bucuresti

BUCURESTI

STR TRAIAN,195-197

MEGA IMAGE SRL (85)

MI RM SARAT

Bucuresti

BUCURESTI

BD RAMNICU SARAT,15

MEGA IMAGE SRL (89)

MI CAMIL RESSU

Bucuresti

BUCURESTI

BD CAMIL RESSU,6

MEGA IMAGE SRL (84)

MI ION MINCU

Bucuresti

BUCURESTI

BD ION MIHALACHE,58

MEGA IMAGE SRL (87)

MI UNIRII

Bucuresti

BUCURESTI

PIATA UNIRII,1

MEGA IMAGE SRL (88)

MI TUNARI

Bucuresti

PIPERA

BD PIPERA,50

MEGA IMAGE SRL (82)

MI IZVORUL CRISULUI

Bucuresti

BUCURESTI

BD C-TIN BRANCOVEANU,116

MEGA IMAGE SRL (83)

MI MARASESTI

Bucuresti

BUCURESTI

BD MARASESTI,42

MEGA IMAGE SRL (86)

MI GIURGIULUI

Bucuresti

BUCURESTI

SOS GIURGIULUI,131

MEGA IMAGE SRL (95)

MI PIATA RESITA

Bucuresti

BUCURESTI

STR RESITA,4

MEGA IMAGE SRL

MI OLTENITEI

Bucuresti

BUCURESTI

SOS OLTENITEI,240 BL 48 P

MEGA IMAGE SRL (90)

MI NORILOR

Bucuresti

BUCURESTI

STR C-TIN RADULESCU MOTRU,12

MEGA IMAGE SRL (91)

MI MINIS

Bucuresti

BUCURESTI

STR C-TIN BRANCUSI,23

MEGA IMAGE SRL (94)

MI RAHOVA

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA RAHOVEI,299

MEGA IMAGE SRL (93)

MI GRIVITEI

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA GRIVITEI,399

MEGA IMAGE SRL (103)

MI BOLINTIN VALE

Giurgiu

BOLINTIN VALE

STR POARTA LUNCII,FN

MEGA IMAGE SRL (107)

MI JOLIE VILLE

Ilfov

VOLUNTARI

STR EROU IANCU NICOLAE,103BIS

MEGA IMAGE SRL (108)

MI CHARLES DE GAULLE

Bucuresti

BUCURESTI

STR ERMIL PANGRATTI,35

MEGA IMAGE SRL (109)

MI AFUMATI

Ilfov

AFUMATI

SOS BUCURESTI URZICENI,153B

MEGA IMAGE SRL (105)

MI POPESTI LEORDENI

Bucuresti

POPESTI LEORDENI

SOS OLTENITEI,51A

MEGA IMAGE SRL (111)

MI PETRE ISPIRESCU

Bucuresti

BUCURESTI

STR PETRE ISPIRESCU,86

MEGA IMAGE SRL (112)

MI CEAHLAU

Bucuresti

BUCURESTI

STR CEAHLAU,20

MEGA IMAGE SRL (113)

MI CHIAJNA

Ilfov

CHIAJNA

STR PREOT SEBE COSTIN,1

MEGA IMAGE SRL (116)

SG CUZA VODA

Bucuresti

BUCURESTI

BD AI CUZA,32A

MEGA IMAGE SRL (8501)

MI DEPOZIT LEORDENI

Ilfov

POPESTI LEORDENI

SOS OLTENITEI,257

MEGA IMAGE SRL (115)

MI GROZOVICI

Bucuresti

BUCURESTI

SOS STEFAN CEL MARE,50

MEGA IMAGE SRL (117)

SG COSBUC

Bucuresti

BUCURESTI

BD GEORGE COSBUC,98

MEGA IMAGE SRL (118)

MI CHITILA

Bucuresti

BUCURESTI

SOS CHITILEI,136

MEGA IMAGE SRL (123)

MI NITU VASILE

Bucuresti

BUCURESTI

STR NITU VASILE,54-60

MEGA IMAGE SRL (122)

SG COMPOZITORILOR

Bucuresti

BUCURESTI

BD 1 MAI,15

MEGA IMAGE SRL (119)

MI ICOANEI

Bucuresti

BUCURESTI

STR ICOANEI,11-13

MEGA IMAGE SRL (124)

MI VOILA

Bucuresti

BUCURESTI

SOS OLTENITEI,232

MEGA IMAGE SRL (121)

MI PANTELIMON-MORARILOR

Bucuresti

BUCURESTI

SOS PANTELIMON,286

MEGA IMAGE SRL (126)

MI ROATA DE JOS

Giurgiu

ROATA DE JOS

STR REPUBLICII,23

MEGA IMAGE SRL

#

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA DOROBANTILOR,59-61

MEGA IMAGE SRL (128)

SG PANTELIMON309

Bucuresti

BUCURESTI

SOS PANTELIMON,309

MEGA IMAGE SRL (129)

MI DOMNESTI

Ilfov

DOMNESTI

SOS PRINCIPALA,444

MEGA IMAGE SRL (127)

MI DOMENII

Bucuresti

BUCURESTI

BD ION MIHALACHE,128

MEGA IMAGE SRL (130)

MI PIATA IANCULUI

Bucuresti

BUCURESTI

SOS IANCULUI,4

MEGA IMAGE SRL (131)

MI COPILULUI

Bucuresti

BUCURESTI

STR COPILULUI,6-12

MEGA IMAGE SRL (133)

SG TUGULEA

Bucuresti

BUCURESTI

STR DEALU TUGULEA,3D

MEGA IMAGE SRL (132)

MI POD BANEASA

Bucuresti

BUCURESTI

STR ALEXANDRU SERBANESCU,FN

MEGA IMAGE SRL (136)

#

Bucuresti

DOBROESTI

SOS DRAGONUL ROSU,1-10 LOT 1

MEGA IMAGE SRL (134)

SG STEFAN CEL MARE 15

Bucuresti

BUCURESTI

SOS STEFAN CEL MARE,15 BL 15

MEGA IMAGE SRL (135)

SG DIHAM

Bucuresti

BUCURESTI

BD BASARABIA,170

MEGA IMAGE SRL (140)

SG WITTING2

Bucuresti

BUCURESTI

STR WITING,2

MEGA IMAGE SRL (142)

MI COLENTINA OBOR

Bucuresti

BUCURESTI

SOS COLENTINA,1-3

MEGA IMAGE SRL (143)

MI BUCURESTI MALL

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA VITAN,55-59

MEGA IMAGE SRL (137)

MI GLUCOZA

Bucuresti

BUCURESTI

SOS FABRICA DE GLUCOZA,9

MEGA IMAGE SRL (139)

MI STEFAN CEL MARE

Bucuresti

BUCURESTI

SOS STEFAN CEL MARE,40

MEGA IMAGE SRL (141)

MI GRIVITEI214

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA GRIVITEI,214

MEGA IMAGE SRL (138)

MI MIHAILESTI

Giurgiu

MIHAILESTI

CALEA BUCURESTI,200

MEGA IMAGE SRL (145)

SG TITULESCU121

Bucuresti

BUCURESTI

SOS NICOLAE TITULESCU,121 BL 2

MEGA IMAGE SRL (146)

SG DNA.GHICA8

Bucuresti

BUCURESTI

STR DOAMNA GHICA,8 BL 2

MEGA IMAGE SRL (147)

MI VLAD TEPES

Giurgiu

GIURGIU

STR VLAD TEPES,20

MEGA IMAGE SRL (148)

SG GHIRLANDEI

Bucuresti

BUCURESTI

STR BLANDIANA,26 BL C1

MEGA IMAGE SRL (150)

SG MIHALACHE121

Bucuresti

BUCURESTI

BD ION MIHALACHE,121

MEGA IMAGE SRL (144)

MI PLAZA ROMANIA

Bucuresti

BUCURESTI

BD TIMISOARA,26Z

MEGA IMAGE SRL (151)

MI EXPOZITIEI

Bucuresti

BUCURESTI

BD EXPOZITIEI,101

MEGA IMAGE SRL (152)

MI COMPOZITORILOR

Bucuresti

BUCURESTI

BD 1 MAI,28

MEGA IMAGE SRL (155)

SG MIHAI BRAVU 140

Bucuresti

BUCURESTI

SOS MIHAI BRAVU,140

MEGA IMAGE SRL (154)

MI MAIOR CORAVU

Bucuresti

BUCURESTI

SOS MIHAI BRAVU,176A

MEGA IMAGE SRL (153)

SG BASARABIA

Bucuresti

BUCURESTI

BD BASARABIA,110

MEGA IMAGE SRL (156)

MI MOGHIOROS

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL TABEREI,40-44

MEGA IMAGE SRL (158)

SG GURA IALOMITEI

Bucuresti

BUCURESTI

STR GURA IALOMITEI,1

MEGA IMAGE SRL (159)

SG TURDA100

Bucuresti

BUCURESTI

STR TURDA,100 BL 30

MEGA IMAGE SRL (161)

SG DUMBRAVA NOUA

Bucuresti

BUCURESTI

STR DUMBRAVA NOUA,24

MEGA IMAGE SRL (164)

MI ROMANCIERILOR

Bucuresti

BUCURESTI

STR ROMANCIERILOR,5

MEGA IMAGE SRL (160)

SG CALEA VACARESTI

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA VACARESTI,242

MEGA IMAGE SRL (163)

SG PANTELIMON 89 (EX.RITMULUI)

Bucuresti

BUCURESTI

SOS PANTELIMON,89

MEGA IMAGE SRL (165)

MI MAICA DOMNULUI

Bucuresti

BUCURESTI

BD LACUL TEI,121 BL 5A

MEGA IMAGE SRL (166)

MI DOAMNA GHICA

Bucuresti

BUCURESTI

STR DOAMNA GHICA,8A BL 2

MEGA IMAGE SRL (162)

SG COVASNA32

Bucuresti

BUCURESTI

STR COVASNA,32

MEGA IMAGE SRL (170)

SG MIHAI BRAVU 35

Bucuresti

BUCURESTI

SOS MIHAI BRAVU,35

MEGA IMAGE SRL (169)

SG SECUILOR 8

Bucuresti

BUCURESTI

STR SECUILOR,8

MEGA IMAGE SRL (173)

SG CENTURII7

Bucuresti

BUCURESTI

STR CENTURII,7

MEGA IMAGE SRL (177)

MI MONACO TOWER

Bucuresti

BUCURESTI

SOS BERCENI,96

MEGA IMAGE SRL (171)

MI PIATA VICTORIEI

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA VICTORIEI,155

MEGA IMAGE SRL (175)

SG IULIU MANIU188

Bucuresti

BUCURESTI

BD IULIU MANIU,188

MEGA IMAGE SRL (176)

SG MOINESTI 5

Bucuresti

BUCURESTI

STR MOINESTI,5

MEGA IMAGE SRL (179)

SG DECEBAL 18

Bucuresti

BUCURESTI

BD DECEBAL,18 BL S4

MEGA IMAGE SRL (185)

SG BUCURESTI TARGOVISTE

Bucuresti

BUCURESTI

SOS BUCURESTI TARGOVISTE,22

MEGA IMAGE SRL (184)

SG SF.GHEORGHE 95

Ilfov

PANTELIMON

STR SF GHEORGHE,95

MEGA IMAGE SRL (187)

SG LAMOTESTI 5

Bucuresti

BUCURESTI

STR LAMOTESTI,3-5

MEGA IMAGE SRL (189)

SG BABA NOVAC 13

Bucuresti

BUCURESTI

STR BABA NOVAC,13

MEGA IMAGE SRL (186)

SG STEFAN CEL MARE 56

Bucuresti

BUCURESTI

SOS STEFAN CEL MARE,56

MEGA IMAGE SRL (190)

SG IULIU MANIU 97

Bucuresti

BUCURESTI

BD IULIU MANIU,97

MEGA IMAGE SRL (188)

SG VOLUNTARI 93

Ilfov

VOLUNTARI

SOS AFUMATI,93-95

MEGA IMAGE SRL (191)

SG CARAMFIL48

Bucuresti

BUCURESTI

STR NICOLAE G CARAMFIL,48 BL XI

MEGA IMAGE SRL (193)

SG DR TABEREI 18

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL TABEREI,18

MEGA IMAGE SRL (194)

SG SINCAI 16

Bucuresti

BUCURESTI

BD GHEORGHE SINCAI,16

MEGA IMAGE SRL (181)

MI BUCURESTII NOI

Bucuresti

BUCURESTI

BD BUCURESTII NOI,7-9

MEGA IMAGE SRL (192)

MI CORBEANCA 2

Ilfov

CORBEANCA

SOS UNIRII,238

MEGA IMAGE SRL (195)

SG UNIRII 23

Bucuresti

BUCURESTI

BD UNIRII,23

MEGA IMAGE SRL (196)

MI COMPOZ-SIBIU

Bucuresti

BUCURESTI

BD 1 MAI,18B

MEGA IMAGE SRL (200)

SG UIOARA 3

Bucuresti

BUCURESTI

STR UIOARA,3

MEGA IMAGE SRL (198)

SG ION MIHALACHE 109

Bucuresti

BUCURESTI

BD ION MIHALACHE,109

MEGA IMAGE SRL (197)

MI GHENCEA

Bucuresti

BUCURESTI

PREL GHENCEA,89B

MEGA IMAGE SRL (183)

SG ION MIHALACHE60

Bucuresti

BUCURESTI

BD ION MIHALACHE,62

MEGA IMAGE SRL (199)

SG SALAJ 132

Bucuresti

BUCURESTI

SOS SALAJ,132

MEGA IMAGE SRL (204)

SG IANCULUI 13

Bucuresti

BUCURESTI

SOS IANCULUI,13

MEGA IMAGE SRL (208)

SG MIHAI BRAVU 311

Bucuresti

BUCURESTI

SOS MIHAI BRAVU,311-313

MEGA IMAGE SRL (202)

SG EMIL RACOVITA 35-39

Ilfov

VOLUNTARI

STR EMIL RACOVITA,35-39

MEGA IMAGE SRL (201)

SG MAIOR BACILA 7

Bucuresti

BUCURESTI

STR MR VASILE BACILA,7 BL 4 PARTER

MEGA IMAGE SRL (206)

MI STEFAN CEL MARE METROU

Bucuresti

BUCURESTI

SOS STEFAN CEL MARE,14 BL 19S2

MEGA IMAGE SRL (203)

SG EMINESCU 100

Bucuresti

BUCURESTI

STR MIHAI EMINESCU,100

MEGA IMAGE SRL (211)

MI PRECIZIEI

Bucuresti

BUCURESTI

STR PRECIZIEI,FN CLADIREA C1

MEGA IMAGE SRL (207)

SG CHILIA VECHE 7

Bucuresti

BUCURESTI

STR CHILIA VECHE,7 BL 710

MEGA IMAGE SRL (205)

MI GHERMANESTI

Ilfov

SNAGOV

SOS GHERMANESTI,65

MEGA IMAGE SRL (174)

SG FUNDENI 215

Bucuresti

BUCURESTI

SOS FUNDENI,215

MEGA IMAGE SRL (212)

SG APUSULUI 29

Bucuresti

BUCURESTI

STR APUSULUI,29 N19 PARTER

MEGA IMAGE SRL (216)

SG MARASESTI 2

Bucuresti

BUCURESTI

BD MARASESTI,2B

MEGA IMAGE SRL (221)

MI PISCULUI

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA PISCULUI,16 BL 42

MEGA IMAGE SRL (217)

MI OLTENITEI PARC

Bucuresti

BUCURESTI

SOS OLTENITEI,48-50 BL 7A

MEGA IMAGE SRL (210)

MI FAVORIT

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL TABEREI,24

MEGA IMAGE SRL (214)

SG TURDA 117

Bucuresti

BUCURESTI

STR TURDA,117-119

MEGA IMAGE SRL (222)

SG FABRICII 25

Bucuresti

BUCURESTI

STR FABRICII,25

MEGA IMAGE SRL (215)

MI FAINARI

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA MOSILOR,249 BL 49A

MEGA IMAGE SRL (209)

MI TITAN MALL

Bucuresti

BUCURESTI

STR LIVIU REBREANU,6

MEGA IMAGE SRL (213)

SG MIRCEA VODA 46

Bucuresti

BUCURESTI

BD MIRCEA VODA,46 BL M22

MEGA IMAGE SRL (230)

SG CRANGASI 40

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA CRANGASI,40

MEGA IMAGE SRL (218)

MI LUNCA CERNEI

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL TABEREI,80 BL C15

MEGA IMAGE SRL (219)

SG ZIZIN 10

Bucuresti

BUCURESTI

STR ZIZIN,10A

MEGA IMAGE SRL (223)

SG GHENCEA 24

Bucuresti

BUCURESTI

BD GHENCEA,24 BL C89 SC B

MEGA IMAGE SRL (226)

SG SNAGOV1

Ilfov

SNAGOV

SOS SNAGOV,FN BL D1 SC1

MEGA IMAGE SRL (233)

MI CITY MALL

Bucuresti

BUCURESTI

SOS OLTENITEI,2 CITY MALL

MEGA IMAGE SRL (227)

SG ALEEA SALAJ 10

Bucuresti

BUCURESTI

AL SALAJ,10

MEGA IMAGE SRL (228)

SG IONESCU GHEORGHE 7

Bucuresti

BUCURESTI

STR IONESCU GHEORGHE,7

MEGA IMAGE SRL (225)

MI ANDRONACHE

Bucuresti

BUCURESTI

SOS COLENTINA,261

MEGA IMAGE SRL (229)

SG VACARESTI 201

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA VACARESTI,201

MEGA IMAGE SRL (234)

MI PIATA FLOREASCA

Bucuresti

BUCURESTI

STR BANUL ANTONACHE,1

MEGA IMAGE SRL (220)

MI PIATA GEMENII

Bucuresti

BUCURESTI

STR VASILE LASCAR,108-116

MEGA IMAGE SRL (232)

MI OTOPENI TUNARI

Ilfov

OTOPENI

STR 23 AUGUST,196-198

MEGA IMAGE SRL (236)

SG MOSILOR205

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA MOSILOR,205 BL 11

MEGA IMAGE SRL (239)

SG CAMIL RESSU 64

Bucuresti

BUCURESTI

BD CAMIL RESSU,64 BL 1C

MEGA IMAGE SRL (238)

SG PACHE PROTOPOPESCU43

Bucuresti

BUCURESTI

BD PACHE PROTOPOPESCU,43

MEGA IMAGE SRL (237)

SG DECEBAL12

Bucuresti

BUCURESTI

BD DECEBAL,12

MEGA IMAGE SRL (243)

SG JIULUI 144

Bucuresti

BUCURESTI

STR JIULUI,144

MEGA IMAGE SRL (241)

SG IULIU MANIU 158

Bucuresti

BUCURESTI

BD IULIU MANIU,158A BL J PARTER

MEGA IMAGE SRL (242)

SG PANTELIMON256

Bucuresti

BUCURESTI

SOS PANTELIMON,256

MEGA IMAGE SRL (244)

SG GROZAVESTI METROU

Bucuresti

BUCURESTI

SPLAIUL INDEPENDENTEI FN

MEGA IMAGE SRL (246)

MI STRADA PASCANI

Bucuresti

BUCURESTI

STR PASCANI,8 BL 728A

MEGA IMAGE SRL (247)

MI MOSILOR 2

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA MOSILOR,207 BL 15

MEGA IMAGE SRL (251)

MI MOGOSOAIA

Ilfov

MOGOSOAIA

SOS BUCURESTI TARGOVISTE,57A

MEGA IMAGE SRL (255)

SG MOLDOVENI 5

Bucuresti

BUCURESTI

STR MOLDOVENI,5

MEGA IMAGE SRL (262)

SG GIURGIULUI 118

Bucuresti

BUCURESTI

SOS GIURGIULUI,118

MEGA IMAGE SRL (257)

SG MARGELELOR 13

Bucuresti

BUCURESTI

STR MARGELELOR,13

MEGA IMAGE SRL (258)

MI CARAMFIL

Bucuresti

BUCURESTI

STR NICOLAE G CARAMFIL,4-6

MEGA IMAGE SRL (263)

SG EREMIA GRIGORESCU 1

Bucuresti

BUCURESTI

STR G-RAL EREMIA GRIGORESCU,1

MEGA IMAGE SRL ( 261)

SG CRANGASI 25

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA CRANGASI,25,

MEGA IMAGE SRL (254)

SG CALEA GRIVITEI 236

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA GRIVITEI,236

MEGA IMAGE SRL (260)

SG OLTENITEI 162

Bucuresti

BUCURESTI

SOS OLTENITEI,162 BL.3

MEGA IMAGE SRL (259)

SG THEODOR PALLADY 13

Bucuresti

BUCURESTI

STR THEODOR PALLADY,13

MEGA IMAGE SRL (266)

SG MATEI BASARAB 70

Bucuresti

BUCURESTI

STR MATEI BASARAB,70

MEGA IMAGE SRL (504)

SG GEORGE ENESCU 36

Bucuresti

BUCURESTI

STR GEORGE ENESCU,36-42

MEGA IMAGE SRL (267)

SG IULIU MANIU 67

Bucuresti

BUCURESTI

BD IULIU MANIU,67 BL.6

MEGA IMAGE SRL (265)

SG MARGEANULUI 14

Bucuresti

BUCURESTI

STR MARGEANULUI,14

MEGA IMAGE SRL (269)

MI VOLUNTARI

Ilfov

AFUMATI

SOS AFUMATI,72 TARLA187

MEGA IMAGE SRL (270)

SG PANTELIMON 146

Bucuresti

BUCURESTI

SOS PANTELIMON,146

MEGA IMAGE SRL (271)

SG OBREGIA 7

Bucuresti

BUCURESTI

BD ALEXANDRU OBREGIA,7A

MEGA IMAGE SRL (274)

MI UNIRII 2

Bucuresti

BUCURESTI

BD UNIRII,3-5 BL 1A

MEGA IMAGE SRL (273)

SG ARMAND CALINESCU 26

Bucuresti

BUCURESTI

STR ARMAND CALINESCU,26

MEGA IMAGE SRL (277)

SG VALEA LUNGA 7

Bucuresti

BUCURESTI

STR VALEA LUNGA,7 BL 140

MEGA IMAGE SRL (276)

MI BIRUINTEI

Bucuresti

PANTELIMON

BD BIRUINTEI,FN PARCELA T73 P740

MEGA IMAGE SRL (282)

SG CALEA FERENTARI 83

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA FERENTARI,83

MEGA IMAGE SRL (281)

SG BUCURESTI PLOIESTI 30

Bucuresti

BUCURESTI

SOS BUCURESTI PLOIESTI,30-34

MEGA IMAGE SRL (278)

SG NICOLAE BALCESCU 27

Bucuresti

BUCURESTI

BD NICOLAE BALCESCU,27-33

MEGA IMAGE SRL (280)

MI VALEA ARGESULUI

Bucuresti

BUCURESTI

STR VALEA ARGESULUI,5

MEGA IMAGE SRL (279)

MI TUNARI 2

Ilfov

TUNARI

CALEA BUCURESTI,3

MEGA IMAGE SRL (283)

SG SPLAIUL UNIRII 8

Bucuresti

BUCURESTI

SPLAIUL UNIRII,8

MEGA IMAGE SRL (285)

MI BACILA

Bucuresti

BUCURESTI

STR MR VASILE BACILA,43

MEGA IMAGE SRL (286)

MI RAUL DOAMNEI

Bucuresti

BUCURESTI

STR RAUL DOAMNEI,3 BL C3

MEGA IMAGE SRL (288)

SG PACHE PROTOPOPESCU 92

Bucuresti

BUCURESTI

BD PACHE PROTOPOPESCU,92

MEGA IMAGE SRL (291)

MI IMPARATUL TRAIAN

Bucuresti

BUCURESTI

STR IMPARATUL TRAIAN,35

MEGA IMAGE SRL (297)

MI REGINA MARIA

Bucuresti

BUCURESTI

BD REGINA MARIA,24-26

MEGA IMAGE SRL (298)

SG NATIUNILE UNITE 8

Bucuresti

BUCURESTI

BD NATIUNILE UNITE,8

MEGA IMAGE SRL (290)

MI PIATA SUDULUI

Bucuresti

BUCURESTI

SOS OLTENITEI,208

MEGA IMAGE SRL (293)

SG MIHAI BRAVU 132

Bucuresti

BUCURESTI

SOS MIHAI BRAVU,132

MEGA IMAGE SRL (292)

SG PRELUNGIREA GHENCEA 28

Bucuresti

BUCURESTI

PREL GHENCEA,28

MEGA IMAGE SRL (294)

MI BALOTESTI

Ilfov

BALOTESTI

STR UNIRII,1

MEGA IMAGE SRL (295)

SG OBREGIA 16

Bucuresti

BUCURESTI

BD ALEXANDRU OBREGIA,16

MEGA IMAGE SRL (299)

SG IULIU MANIU 73

Bucuresti

BUCURESTI

BD IULIU MANIU,73

MEGA IMAGE SRL (301)

SG AGATHA BARSESCU 15

Bucuresti

BUCURESTI

STR AGATHA BARSESCU,15B

MEGA IMAGE SRL (300)

MI VATRA LUMINOASA

Bucuresti

BUCURESTI

STR MAGURA VULTURILOR,1

MEGA IMAGE SRL (296)

SG NICOLAE BALCESCU 1

Bucuresti

PANTELIMON

STR NICOLAE BALCESCU,1 BIS

MEGA IMAGE SRL ( 289 )

MI CAMPIA LIBERTATII

Bucuresti

BUCURESTI

STR CAMPIA LIBERTATII,36

MEGA IMAGE SRL (304)

SG FLORIN CIUNGAN 6

Bucuresti

BUCURESTI

AL FLORIN CIUNGAN,6

MEGA IMAGE SRL (302)

MI HUEDIN

Bucuresti

BUCURESTI

STR GRADISTEA,8

MEGA IMAGE SRL (303)

MI ROSETTI

Bucuresti

BUCURESTI

STR CA ROSETTI,14-16

MEGA IMAGE SRL (307)

MI DRUMUL TABEREI 2

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL TABEREI,32

MEGA IMAGE SRL (306)

SG MARGEANULUI 25

Bucuresti

BUCURESTI

STR MARGEANULUI,25

MEGA IMAGE SRL (310)

SG VASILE GOLDIS 2

Bucuresti

BUCURESTI

AL VASILE GOLDIS,2A

MEGA IMAGE SRL (308)

MI PUCHENI

Bucuresti

BUCURESTI

STR PUCHENI,2

MEGA IMAGE SRL (314)

SG INTRAREA SECTORULUI 1

Bucuresti

BUCURESTI

INT SECTORULUI,1

MEGA IMAGE SRL (309)

MI INDUSTRIILOR

Bucuresti

BUCURESTI

SOS INDUSTRIILOR,28

MEGA IMAGE SRL (313)

SG CRANGASI 10

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA CRANGASI,10,BL 19A

MEGA IMAGE SRL (311)

SG SERBAN VODA 43

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA SERBAN VODA,43-49

MEGA IMAGE SRL (315)

MI CHITILA 2

Ilfov

CHITILA

SOS BANATULUI,68-68A

MEGA IMAGE SRL (320)

SG 1 DECEMBRIE 25

Bucuresti

BUCURESTI

BD 1 DECEMBRIE 1918,25

MEGA IMAGE SRL (316)

MI MARGELELOR

Bucuresti

BUCURESTI

STR MARGELELOR,11

MEGA IMAGE SRL (326)

MI BIRUINTEI 2

Ilfov

PANTELIMON

BD BIRUINTEI,42

MEGA IMAGE SRL (317)

SG PAJUREI 13

Bucuresti

BUCURESTI

STR PAJUREI,13

MEGA IMAGE SRL (321)

SG REZERVELOR 72

Ilfov

DUDU

STR REZERVELOR,72

MEGA IMAGE SRL ( 332 )

SG GEORGE CALBOREANU 1

Bucuresti

BUCURESTI

STR GEORGE CALBOREANU,1

MEGA IMAGE SRL (325)

MI TUDOR VLADIMIRESCU

Bucuresti

BUCURESTI

BD TUDOR VLADIMIRESCU,57

MEGA IMAGE SRL (323)

MI CARTIER LATIN

Ilfov

BRAGADIRU

PREL GHENCEA,53BIS

MEGA IMAGE SRL (328)

SG NICOLAE CARAMFIL 30

Bucuresti

BUCURESTI

STR NICOLAE G CARAMFIL,30

MEGA IMAGE SRL (333)

SG ION IRICEANU 2

Bucuresti

BUCURESTI

STR SG ION IRICEANU,2

MEGA IMAGE SRL (324)

MI CALEA VACARESTI

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA VACARESTI,220-224

MEGA IMAGE SRL (319)

SG IZVORUL RECE 7

Bucuresti

BUCURESTI

STR IZVORUL RECE,7

MEGA IMAGE SRL (327)

SG DR TABEREI 68

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL TABEREI,68

MEGA IMAGE SRL (330)

SG NATIUNILE UNITE 3

Bucuresti

BUCURESTI

BD NATIUNILE UNITE,3-5

MEGA IMAGE SRL (329)

SG DIONISIE LUPU 64

Bucuresti

BUCURESTI

STR DIONISIE LUPU,64-66

MEGA IMAGE SRL (334)

SG BASARABIA 90

Bucuresti

BUCURESTI

BD BASARABIA,90

MEGA IMAGE SRL (331)

SG NERVA TRAIAN 11

Bucuresti

BUCURESTI

BD NERVA TRAIAN,11 BL M68

MEGA IMAGE SRL (322)

SG FOISORULUI 10

Bucuresti

BUCURESTI

STR FOISORULUI,10A

MEGA IMAGE SRL (335)

SG HATMANUL ARBORE 15

Bucuresti

BUCURESTI

STR HATMANUL ARBORE,15-19

MEGA IMAGE SRL (338)

SG BUHUSI 2

Bucuresti

BUCURESTI

STR BUHUSI,2

MEGA IMAGE SRL (339)

SG FOISORULUI 2

Bucuresti

BUCURESTI

STR FOISORULUI,2

MEGA IMAGE SRL (336)

SG ION CAMPINEANU 26

Bucuresti

BUCURESTI

STR ION CAMPINEANU,26

MEGA IMAGE SRL (337)

SG PORUMBACU 26

Bucuresti

BUCURESTI

STR PORUMBACU,48

MEGA IMAGE SRL (341)

SG NICOLAE GRIGORESCU 20

Bucuresti

BUCURESTI

BD NICOLAE GRIGORESCU,20

MEGA IMAGE SRL (340)

SG CAMIL RESSU 76

Bucuresti

BUCURESTI

BD CAMIL RESSU,76

MEGA IMAGE SRL (342)

SG GALATA 46

Bucuresti

VOLUNTARI

STR GALATA,46 BL 1 SC 2

MEGA IMAGE SRL (343)

SG 1 DECEMBRIE 28

Bucuresti

BUCURESTI

BD 1 DECEMBRIE 1918,28

MEGA IMAGE SRL (344)

SG CHISINAU 8

Bucuresti

BUCURESTI

BD CHISINAU,8

MEGA IMAGE SRL (349)

SG CAMELIEI 2A

Bucuresti

BUCURESTI

STR CAMELIEI,2A

MEGA IMAGE SRL (348)

SG ILEANA COSANZEANA 25

Bucuresti

BUCURESTI

STR ILEANA COSANZEANA,25-25A

MEGA IMAGE SRL (347)

SG ZIDARULUI 4

Bucuresti

BUCURESTI

STR ZIDARULUI ,4

MEGA IMAGE SRL ( 345 )

MI BASARABIEI

Bucuresti

BUCURESTI

BD BASARABIEI,101

MEGA IMAGE SRL (346)

SG CERNICA

Ilfov

CERNICA

STR DECEBAL,172 TARLA 10 P 405

MEGA IMAGE SRL (352)

SG COMPLEX STEJARII

Bucuresti

BUCURESTI

STR JANDARMERIEI,14

MEGA IMAGE SRL (351)

SG JL CALDERON 57

Bucuresti

BUCURESTI

STR JEAN LOUIS CALDERON,57

MEGA IMAGE SRL (350)

PRELUNGIREA GHENCEA DRIVE

Bucuresti

BUCURESTI

PREL GHENCEA,89B

MEGA IMAGE SRL (353)

SG IULIU MANIU 109

Bucuresti

BUCURESTI

BD IULIU MANIU,109

MEGA IMAGE SRL(360)

MI CIOROGARLA

Ilfov

CIOROGARLA

CALEA BUCURESTI,FN

MEGA IMAGE SRL (355)

SG CALEA CRANGASI 24B

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA CRANGASI,24B

MEGA IMAGE SRL (354)

SG CALEA CALARASI 174

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA CALARASILOR,174

MEGA IMAGE SRL (357)

SG CHITILA 178

Bucuresti

BUCURESTI

SOS CHITILA,178 ET P

MEGA IMAGE SRL (359)

MI SISESTI

Bucuresti

BUCURESTI

SOS GHEORGHE IONESCU SISESTI,8A

MEGA IMAGE SRL (356)

SG AGHIRES 1

Bucuresti

BUCURESTI

STR AGHIRES,18

MEGA IMAGE SRL (358)

MI AEROGARII

Bucuresti

BUCURESTI

BD AEROGARII,38A

MEGA IMAGE SRL (362)

SG GRIGORE IONESCU 94

Bucuresti

BUCURESTI

STR GRIGORE IONESCU,94 BL T7B

MEGA IMAGE SRL (368)

SG PETRE IONEL 12A

Ilfov

BRANESTI

STR PETRE IONEL,12A

MEGA IMAGE SRL (365)

SG KOGALNICEANU 1

Bucuresti

BUCURESTI

BD MIHAIL KOGALNICEANU,1

MEGA IMAGE SRL (361)

SG GRIGORE MOISIL 53

Bucuresti

BUCURESTI

STR GRIGORE MOISIL,53

MEGA IMAGE SRL (366)

SG FICUSULUI 5

Bucuresti

BUCURESTI

BD FICUSULUI,5-7

MEGA IMAGE SRL (367)

SG BUCURESTII NOI 53

Bucuresti

BUCURESTI

BD BUCURESTII NOI,53

MEGA IMAGE SRL (372)

SG GHIMPATI

Giurgiu

GHIMPATI

SOS ALEXANDRIEI,122

MEGA IMAGE SRL (373)

MI DOROBANTI 2

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA DOROBANTILOR,172-178

MEGA IMAGE SRL (370)

SG CALEA RAHOVEI 297

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA RAHOVEI,297

MEGA IMAGE SRL (374)

SG AEROGARII 2-8

Bucuresti

BUCURESTI

BD AEROGARII,2-8

MEGA IMAGE SRL (371)

SG NICOLAE ROSU 30A

Bucuresti

BUCURESTI

STR NICOLAE ROSU,30A

MEGA IMAGE SRL (377)

SG BUCURESTI PLOIESTI 7A

Bucuresti

BUCURESTI

SOS BUCURESTI PLOIESTI,7A

MEGA IMAGE SRL (375)

SG LUCIAN BLAGA 4

Bucuresti

BUCURESTI

STR LUCIAN BLAGA,4

MEGA IMAGE SRL (376)

SG CAMPIA LIBERTATII 37A

Bucuresti

BUCURESTI

STR CAMPIA LIBERTATII,37A

MEGA IMAGE SRL (378)

SG CONSTRUCTORILOR 26

Bucuresti

BUCURESTI

BD CONSTRUCTORILOR,26 ET P

MEGA IMAGE SRL (369)

SG MANTULEASA 22

Bucuresti

BUCURESTI

STR MANTULEASA,22 BL 22

MEGA IMAGE SRL (390)

SG ION PILLAT 4

Bucuresti

BUCURESTI

STR ION PILAT,4 BL G1A

MEGA IMAGE SRL (364)

SG SALAJ 1-3

Bucuresti

BUCURESTI

SOS SALAJ,1-3 BL 128B

MEGA IMAGE SRL (379)

SG PETRE ISPIRESCU 115

Bucuresti

BUCURESTI

STR PETRE ISPIRESCU,115

MEGA IMAGE SRL(382)

SG BUCURESTI TARGOVISTE 197

Ilfov

MOGOSOAIA

SOS BUCURESTI TARGOVISTE,197

MEGA IMAGE SRL (381)

SG POPESTI VEST 4

Bucuresti

POPESTI LEORDENI

STR POPESTI VEST,4 BL 3

MEGA IMAGE SRL (380)

SG 13 SEPTEMBRIE 162

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA 13 SEPTEMBRIE,162

MEGA IMAGE SRL(384)

SG CAMIL RESSU 20

Bucuresti

BUCURESTI

BD CAMIL RESSU,20 BL B6BIS

MEGA IMAGE SRL(385)

SG STEFANESTII DE JOS

Bucuresti

STEFANESTII DE JOS

STR STEFANESTI,FN TARLA 15

MEGA IMAGE SRL (386)

SG EROILOR SANITARI 1-3

Bucuresti

BUCURESTI

BD EROII SANITARI,1-3

MEGA IMAGE SRL (387)

SG LALELELOR 8

Ilfov

BUFTEA

STR LALELELOR,8

MEGA IMAGE SRL (388)

SG GARA OBOR 14

Bucuresti

BUCURESTI

BD GARII OBOR,14

MEGA IMAGE SRL (395)

SG PERIS

Ilfov

PERIS

SOS PRINCIPALA,485

MEGA IMAGE SRL (398)

MI BRAGADIRU

Ilfov

BRAGADIRU

SOS ALEXANDRIA,468

MEGA IMAGE SRL (393)

SG PARALUTELOR 7A

Bucuresti

BUCURESTI

STR PARALUTELOR,5-7 BL D5

MEGA IMAGE SRL (397)

SG VIRTUTII 9

Bucuresti

BUCURESTI

SOS VIRTUTII,9 BL R4A SC 1 ET P

MEGA IMAGE SRL (396)

SG SERBAN VODA 176

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA SERBAN VODA,176

MEGA IMAGE SRL (394)

SG DOROBANTI 59

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA DOROBANTILOR,59

MEGA IMAGE SRL (401)

SG DRUMUL TABEREI 90

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL TABEREI,90

MEGA IMAGE SRL (400)

SG CAROL 65

Bucuresti

BUCURESTI

BD CAROL I,65

MEGA IMAGE SRL (402)

MI GHEORGHE DUCA

Bucuresti

BUCURESTI

BD ION GHEORGHE DUCA,3-11 PART

MEGA IMAGE SRL (404)

SG PRIMAVERII 23

Ilfov

OSTRATU

STR PRIMAVERII,23

MEGA IMAGE SRL (420)

MI DINICU GOLESCU

Bucuresti

BUCURESTI

BD DINICU GOLESCU,23-25

MEGA IMAGE SRL (403)

SG TIMISOARA 17A

Bucuresti

BUCURESTI

BD TIMISOARA,17A

MEGA IMAGE SRL (407)

SG SOARELUI 1

Ilfov

ROSU

STR SOARELUI,1

MEGA IMAGE SRL (432)

MI BASARABIA 2

Bucuresti

BUCURESTI

BD BASARABIA,116

MEGA IMAGE SRL (408)

MI GIURGIULUI 2

Bucuresti

BUCURESTI

SOS GIURGIULUI,52-54

MEGA IMAGE SRL (409)

MI AVRIG

Bucuresti

BUCURESTI

BD FERDINAND I,113A

MEGA IMAGE SRL (413)

SG MURGUTA 2

Bucuresti

BUCURESTI

STR MURGUTA,2 BL 7 ET P

MEGA IMAGE SRL (412)

MI GEORGE VALSAN

Bucuresti

BUCURESTI

STR GEORGE VALSAN,24

MEGA IMAGE SRL (435)

MI MOGHIOROS 2

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL TABEREI,40-44

MEGA IMAGE SRL (433)

MI BREZOIANU

Bucuresti

BUCURESTI

STR ACTOR ION BREZOIANU,60

MEGA IMAGE SRL (424)

MI GHETARILOR

Bucuresti

BUCURESTI

STR GHETARILOR,23-25

MEGA IMAGE SRL (426)

SG LACUL URSULUI 10

Ilfov

OTOPENI

STR LACUL URSULUI,10

MEGA IMAGE SRL (429)

SG MENDELEEV

Bucuresti

BUCURESTI

STR DI MENDELEEV,7-15

MEGA IMAGE SRL (422)

SG ION MIHALACHE 104

Bucuresti

BUCURESTI

BD ION MIHALACHE,104

MEGA IMAGE SRL (425)

SG BUCURESTI TARGOVISTE 43

Ilfov

BUFTEA

SOS BUCURESTI TARGOVISTE,43

MEGA IMAGE SRL (434)

MI DOMENII 2

Bucuresti

BUCURESTI

BD ION MIHALACHE,142

MEGA IMAGE SRL (419)

SG GRIVITEI 238

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA GRIVITEI,238

MEGA IMAGE SRL (431)

MI TITULESCU 2

Bucuresti

BUCURESTI

SOS NICOLAE TITULESCU,94

MEGA IMAGE SRL (423)

SG BUCURESTI TARGOVISTE 298

Ilfov

BUFTEA

SOS BUCURESTI TARGOVISTE,298

MEGA IMAGE SRL (436)

MI OBOR 2

Bucuresti

BUCURESTI

SOS COLENTINA,1

MEGA IMAGE SRL (430)

MI ELISABETA

Bucuresti

BUCURESTI

BD REGINA ELISABETA,30

MEGA IMAGE SRL (421)

SG PANTELIMON 350

Bucuresti

BUCURESTI

SOS PANTELIMON,350

MEGA IMAGE SRL (427)

MI 13 SEPTEMBRIE SG

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA 13 SEPTEMBRIE,107-109

MEGA IMAGE SRL (428)

MI ACADEMIEI

Bucuresti

BUCURESTI

STR ACADEMIEI,2

MEGA IMAGE SRL (415)

MI PALEOLOGU

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA MOSILOR,101

MEGA IMAGE SRL (416)

MI DRISTOR

Bucuresti

BUCURESTI

BD CAMIL RESSU,7

MEGA IMAGE SRL (418)

SG ELISABETA 25

Bucuresti

BUCURESTI

BD REGINA ELISABETA,25

MEGA IMAGE SRL (449)

SG VALEA BUZAULUI

Bucuresti

BUCURESTI

STR VALEA BUZAULUI,14

MEGA IMAGE SRL (414)

SG IOSIF HOSDOS

Bucuresti

BUCURESTI

STR IOSIF HODOS,1A BL P102

MEGA IMAGE SRL (442)

SG STEFAN CEL MARE

Bucuresti

BUCURESTI

SOS STEFAN CEL MARE,4

MEGA IMAGE SRL (451)

MI MAGHERU

Bucuresti

BUCURESTI

BD G-RAL GHEORGHE MAGHERU,9

MEGA IMAGE SRL(452)

MI LACUL MORII

Bucuresti

BUCURESTI

STR DAMBOVITEI,40

MEGA IMAGE SRL (441)

SG JIULUI 61

Bucuresti

BUCURESTI

STR JIULUI,61

MEGA IMAGE SRL (440)

SG PACHE PROTOPOPESCU

Bucuresti

BUCURESTI

BD PACHE PROTOPOPESCU,30

MEGA IMAGE SRL (438)

MI APAHIDA

Bucuresti

BUCURESTI

AL APAHIDA,17-19

MEGA IMAGE SRL (443)

SG ION MINULESCU

Bucuresti

BUCURESTI

STR ION MINULESCU,49A

MEGA IMAGE SRL (439)

MI FERENTARI

Bucuresti

BUCURESTI

PREL FERENTARI,52-60

MEGA IMAGE SRL (450)

SG FLORUTA ION 6

Bucuresti

BUCURESTI

STR ION FLORUTA,65

MEGA IMAGE SRL (445)

SG PANTELIMON 35

Bucuresti

BUCURESTI

SOS PANTELIMON,357

MEGA IMAGE SRL 447

MI TURNU MAGURELE

Bucuresti

BUCURESTI

TURNU MAGURELE 270

MEGA IMAGE SRL (448)

MI BRANESTI 2

Bucuresti

BRANESTI

SOS PRINCIPALA,FN TARLA 59 PARC 211

MEGA IMAGE SRL (446)

MI MARASESTI 2

Bucuresti

BUCURESTI

BD MARASESTI,131

MEGA IMAGE SRL (455)

SG ION MIHALACHE 323 A

Bucuresti

BUCURESTI

BD ION MIHALACHE,323A PARTER

MEGA IMAGE SRL (457)

SG CALEA PLEVNEI 141

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA PLEVNEI,141C

MEGA IMAGE SRL (456)

MI VIDRA

Ilfov

VIDRA

SOS PRINCIPALA,18

MEGA IMAGE SRL (454)

MI ARON COTRUS

Bucuresti

BUCURESTI

STR ARON COTRUS,57

MEGA IMAGE SRL (458)

SG EROULUI 94

Ilfov

CHIAJNA

STR EROULUI,94

MEGA IMAGE SRL (459)

SG BARCA 14

Bucuresti

BUCURESTI

STR BARCA,14 BL M161

MEGA IMAGE SRL (460)

MI PIATRA MORII

Bucuresti

BUCURESTI

STR PIATRA MORII,16A PARTER

MEGA IMAGE SRL (461)

SG VASILE LASCAR 178

Bucuresti

BUCURESTI

STR VASILE LASCAR,178

MEGA IMAGE SRL (464)

SG VIITORULUI 135

Bucuresti

BUCURESTI

STR VIITORULUI,135

MEGA IMAGE SRL (463)

SG ALEXANDRIEI 12

Ilfov

CORNETU

SOS ALEXANDRIA,12

MEGA IMAGE SRL (453)

SG INVINGATORILOR 24

Bucuresti

BUCURESTI

STR INVINGATORILOR,135

MEGA IMAGE SRL (462)

SG COLENTINA 27

Bucuresti

BUCURESTI

SOS COLENTINA,27

MEGA IMAGE SRL (468)

SG PANTELIMON 283

Bucuresti

BUCURESTI

SOS PANTELIMON,283

MEGA IMAGE SRL(466)

SG AMURGULUI 27

Ilfov

POPESTI LEORDENI

STR AMURGULUI,27

MEGA IMAGE SRL (465)

SG RAHOVEI 321

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA RAHOVEI,321

MEGA IMAGE SRL (469)

SG SEBASTIAN 23

Bucuresti

BUCURESTI

STR MIHAIL SEBASTIAN,23E

MEGA IMAGE SRL (467)

SG UVERTURII 89

Bucuresti

BUCURESTI

BD UVERTURII,89 ET P

MEGA IMAGE SRL (471)

SG CAROL 23

Bucuresti

BUCURESTI

BD CAROL I,23

MEGA IMAGE SRL(470)

SG BUCURESTII NOI 185

Bucuresti

BUCURESTI

BD BUCURESTII NOI,185

MEGA IMAGE SRL (474)

MI ION CIOPLEANU

Bucuresti

BUCURESTI

INT ION CIOPLEANU,8

MEGA IMAGE SRL(478)

SG TIMONIERULUI 10

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL TIMONIERULUI,10 BL 111

MEGA IMAGE SRL (473)

SG NICOLAE PASCU 1

Bucuresti

BUCURESTI

STR NICOLAE PASCU,1A

MEGA IMAGE SRL (472)

SG POPESTI VEST 15

Ilfov

POPESTI LEORDENI

STR POPESTI VEST,15

MEGA IMAGE SRL (479)

SG EDGAR QUINET 8

Bucuresti

BUCURESTI

STR EDGAR QUINET,8-10

MEGA IMAGE SRL (481)

SG I.C. BRATIANU 10

Bucuresti

BUCURESTI

BD IC BRATIANU,10

MEGA IMAGE SRL (483)

SG DRUMUL TABEREI 44

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL TABEREI,44E

MEGA IMAGE SRL (484)

MI ATOMISTILOR

Ilfov

MAGURELE

STR ATOMISTILOR,411

MEGA IMAGE SRL (180)

MI CERNAUTI

Bucuresti

BUCURESTI

STR CERNAUTI,39

MEGA IMAGE SRL (482)

SG CORALULUI 2

Ilfov

BRAGADIRU

STR CORALULUI,2

MEGA IMAGE SRL (486)

SG BUDILA 9

Bucuresti

BUCURESTI

STR BUDILA,9

MEGA IMAGE SRL (477)

SG MARULUI 12

Bucuresti

DOBROESTI

STR MARULUI,12-14

MEGA IMAGE SRL (488)

SG ALEXANDRIEI 102

Bucuresti

BUCURESTI

SOS ALEXANDRIEI,102

MEGA IMAGE SRL (476)

SG BALTARETULUI 17

Bucuresti

BUCURESTI

STR BALTARETULUI,17-21 ET P

MEGA IMAGE SRL (487)

MI GHICA PLAZA

Bucuresti

BUCURESTI

STR ZIDURI INTRE VII,19

MEGA IMAGE SRL (475)

SG STELIAN MIHALE 19

Bucuresti

BUCURESTI

STR SLD STELIAN N MIHALE,19

MEGA IMAGE SRL (490)

SG MARIA ROSETTI 38

Bucuresti

BUCURESTI

STR MARIA ROSETTI,38

MEGA IMAGE SRL (492)

SG STRADUINTEI 1

Bucuresti

BUCURESTI

STR STRADUINTEI,1

MEGA IMAGE SRL (489)

SG CALEA GIULESTI 113

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA GIULESTI,113

MEGA IMAGE SRL (496)

SG UNIRII 191

Ilfov

BALOTESTI

SOS UNIRII,FN

MEGA IMAGE SRL (491)

SG DACIA 22

Bucuresti

BUCURESTI

BD DACIA,22

MEGA IMAGE SRL(494)

MI BARBU VACARESCU

Bucuresti

BUCURESTI

STR BARBU VACARESCU,201

MEGA IMAGE SRL (485)

MI DOAMNA GHICA 2

Bucuresti

BUCURESTI

STR DOAMNA GHICA,177

MEGA IMAGE SRL (500)

SG HUMULESTI 9

Bucuresti

BUCURESTI

STR HUMULESTI,9

MEGA IMAGE SRL (498)

#

Bucuresti

BUCURESTI

STR COVACI,14

MEGA IMAGE SRL (507)

MI RADU BELLER

Bucuresti

BUCURESTI

STR LT AV RADU BELLER,5-7

MEGA IMAGE SRL (502)

SG DOROBANTI 111

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA DOROBANTILOR,111-131

MEGA IMAGE SRL (503)

SG TEIUL DOAMNEI 15

Bucuresti

BUCURESTI

STR TEIUL DOAMNEI,15 BL37

MEGA IMAGE SRL (493)

MI MIHAI BRAVU 2

Bucuresti

BUCURESTI

SOS MIHAI BRAVU,2 BL 60 B

MEGA IMAGE SRL (501)

SG ROPOTULUI 45

Bucuresti

BUCURESTI

STR ROPOTULUI,35-37

MEGA IMAGE SRL (497)

SG DIMITRIE CANTEMIR 2

Bucuresti

BUCURESTI

BD DIMITRIE CANTEMIR,FN 2

MEGA IMAGE SRL (506)

MI PIATA CHIBRIT

Bucuresti

BUCURESTI

BD ION MIHALACHE,168

MEGA IMAGE SRL (495)

MI MIZIL

Bucuresti

BUCURESTI

AL MIZIL,2A

MEGA IMAGE SRL (508)

SG PRINCIPALA 105 - CLINCENI

Ilfov

CLINCENI

SOS PRINCIPALA,105

MEGA IMAGE SRL (512)

SG 23 AUGUST - OTOPENI

Ilfov

OTOPENI

STR 23 AUGUST,9 BL U4 ET P

MEGA IMAGE SRL(509)

MI COTROCENI NIC

Bucuresti

BUCURESTI

STR SF ELEFTERIE,47-49

MEGA IMAGE SRL (499)

SG FERDINAND 58

Bucuresti

BUCURESTI

BD FERDINAND I,58

MEGA IMAGE SRL (522)

MI BRAGADIRU 2

Ilfov

BRAGADIRU

STR SPERANTEI,77 TARLA 24 LOT 2

MEGA IMAGE SRL(510)

MI BANEASA FSS

Bucuresti

BUCURESTI

SOS BUCURESTI PLOIESTI,83-87

MEGA IMAGE SRL(519)

SG FUNDENI 61

Ilfov

DOBROESTI

SOS FUNDENI,61

MEGA IMAGE SRL(511)

SG DOINEI 80

Ilfov

FUNDENI

STR DOINEI,80

MEGA IMAGE SRL (516)

SG TUDOR ARGHEZI

Ilfov

1 DECEMBRIE

STR TUDOR ARGHEZI,28A

MEGA IMAGE SRL(513)

MI DOINEI

Ilfov

DOBROESTI

STR DOINEI,52 SC1 TARLA 27 PARCELA

MEGA IMAGE SRL(515)

SG PALANCA FLORESTI

Giurgiu

FLORESTI

SOS PRINCIPALA,FN

MEGA IMAGE SRL (505)

SG CALEA DUDESTI 188

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA DUDESTI,188

MEGA IMAGE SRL (517)

SG OBREGIA 2

Bucuresti

BUCURESTI

BD ALEXANDRU OBREGIA,2 BL 2B PARTER

MEGA IMAGE SRL (528)

SG BASARABIA 55

Bucuresti

BUCURESTI

BD BASARABIA,55 BL M22

MEGA IMAGE SRL (529)

MI CITY GATE

Bucuresti

BUCURESTI

PIATA PRESEI LIBERE,3 TURN NORD

MEGA IMAGE SRL (514)

SG BANEASA PARC

Bucuresti

BUCURESTI

SOS BUCURESTI PLOIESTI,44

MEGA IMAGE SRL (527)

SG CALEA GRIVITEI 168

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA GRIVITEI,168

MEGA IMAGE SRL (521)

MI AMURGULUI

Ilfov

POPESTI LEORDENI

STR OITUZ,46 TARLA54/6 PAR26 LOT 1

MEGA IMAGE SRL (536)

SG LAMINORULUI 49

Bucuresti

BUCURESTI

BD LAMINORULUI,49

MEGA IMAGE SRL (538)

SG GRUIU 151

Ilfov

GRUIU

SOS GRUIU SNAGOV,FN

MEGA IMAGE SRL (534)

SG OCTAVIAN GOGA 24

Bucuresti

BUCURESTI

BD OCTAVIAN GOGA,24 BL M62

MEGA IMAGE SRL (287)

SG ION MIHALACHE 45

Bucuresti

BUCURESTI

BD ION MIHALACHE,45

MEGA IMAGE SRL (532)

MI PANTELIMON 2

Bucuresti

BUCURESTI

SOS PANTELIMON,361 COMPLEX COSMOS

MEGA IMAGE SRL (542)

SG CUPOLEI

Bucuresti

BUCURESTI

STR CUPOLEI,5B

MEGA IMAGE SRL (533)

SG PRELUNGIREA GHENCEA 45

Ilfov

BUCURESTI

PREL GHENCEA,45 BL F1 BRAGADIRU

MEGA IMAGE SRL (541)

MI SEBASTIAN 2

Bucuresti

BUCURESTI

STR MIHAIL SEBASTIAN,140

MEGA IMAGE SRL (540)

SG POPA NAN 119

Bucuresti

BUCURESTI

STR POPA NAN,119 PARTER

MEGA IMAGE SRL (543)

SG APEDUCTULUI 26

Ilfov

CHIAJNA

STR APEDUCTULUI,26

MEGA IMAGE SRL (545)

SG CORNUL CAPREI

Bucuresti

BUCURESTI

STR CORNUL CAPREI,53 PARTER

MEGA IMAGE SRL (551)

MI GIURGIULUI 3

Bucuresti

BUCURESTI

SOS GIURGIULUI,118 P

MEGA IMAGE SRL (552)

MI SALAJ 347

Bucuresti

BUCURESTI

SOS SALAJ,347

MEGA IMAGE SRL (530)

MI BUHUSI

Bucuresti

BUCURESTI

AL BUHUSI,2 BL 3

MEGA IMAGE SRL (8801)

MI DEPOZIT STEFANESTI

Ilfov

CRETULEASCA

STR DUDULUI,37

MEGA IMAGE SRL(554)

SG STIRBEI VODA 170

Bucuresti

BUCURESTI

STR STIRBEI VODA,170-172

MEGA IMAGE SRL (553)

SG IULIU MANIU 59

Bucuresti

BUCURESTI

BD IULIU MANIU,59 BL 10A

MEGA IMAGE SRL(555)

MI VETERANILOR

Bucuresti

BUCURESTI

STR VETERANILOR,20

MEGA IMAGE SRL (556)

SG IANCULUI 57

Bucuresti

BUCURESTI

SOS IANCULUI,57

MEGA IMAGE SRL (559)

MI DECEBAL 6

Bucuresti

BUCURESTI

BD DECEBAL,6

MEGA IMAGE SRL (557)

MI MARGEANULUI 49

Bucuresti

BUCURESTI

STR MARGEANULUI,49

MEGA IMAGE SRL (558)

MI GIULESTI 2

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA GIULESTI,233

MEGA IMAGE SRL (565)

SG BASARABIA 57

Bucuresti

BUCURESTI

BD BASARABIA,57 BL M27

MEGA IMAGE SRL (562)

SG OLTENITEI 140

Bucuresti

BUCURESTI

SOS OLTENITEI,140 BL 5

MEGA IMAGE SRL (566)

SG CAMIL RESSU 12

Bucuresti

BUCURESTI

BD CAMIL RESSU,12 BL. B5BIS

MEGA IMAGE SRL (563)

SG ION IRICEANU NR. 20

Bucuresti

BUCURESTI

STR SG IRICEANU ION,20 BL132

MEGA IMAGE SRL (561)

SG LACRAMIOAREI 21

Bucuresti

BUCURESTI

STR LACRAMIOAREI,21

MEGA IMAGE SRL (567)

SG FERENTARI 115

Bucuresti

BUCURESTI

PREL FERENTARI,115

MEGA IMAGE SRL (564)

SG MIHAI BRAVU 327

Bucuresti

BUCURESTI

SOS MIHAI BRAVU,327 BL 54 LOTUL 2

MEGA IMAGE SRL (571)

MI LIVIU REBREANU

Bucuresti

BUCURESTI

STR LIVIU REBREANU,1

MEGA IMAGE SRL (568)

SG CIRESAR

Ilfov

BRAGADIRU

STR CIRESAR,12 BL 1

MEGA IMAGE SRL (573)

MI VALEA BUZAULUI

Bucuresti

BUCURESTI

STR VALEA BUZAULUI,14 BL G26

MEGA IMAGE SRL (569)

SG VALEA IALOMITEI 4

Bucuresti

BUCURESTI

STR VALEA IALOMITEI,4 BL C11

MEGA IMAGE SRL (576)

SG TIMISOARA 35

Bucuresti

BUCURESTI

BD TIMISOARA,35C

MEGA IMAGE SRL (575)

SG SOLSTITIULUI 2

Ilfov

POPESTI LEORDENI

STR SOLSTITIULUI,2A BL 1

MEGA IMAGE SRL (578)

SG SMARDAN 18

Ilfov

BRAGADIRU

STR SMARDAN,18

MEGA IMAGE SRL (531)

MI GHITA SERBAN

Bucuresti

BUCURESTI

STR SLD GHITA SERBAN,55

MEGA IMAGE SRL (577)

SG TINERETULUI NR. 24

Ilfov

DUDU

STR TINERETULUI,24

MEGA IMAGE SRL (570)

SG NICOLAE GRIGORESCU 20 / 2

Bucuresti

BUCURESTI

BD NICOLAE GRIGORESCU,20

MEGA IMAGE SRL (581)

SG PADUREA NEAGRA 4

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL PADUREA NEAGRA,4

MEGA IMAGE SRL (572)

MI MATEI AMBROZIE

Bucuresti

BUCURESTI

BD CAMIL RESSU,41

MEGA IMAGE SRL (583)

MI GIURGIULUI 4

Bucuresti

BUCURESTI

SOS GIURGIULUI,125 BLOC A4

MEGA IMAGE SRL (580)

SG HOTARELE 7

Ilfov

VOLUNTARI

STR HOTARELE,7C ET P AP 38

MEGA IMAGE SRL (579)

SG COTROCENI 15

Bucuresti

BUCURESTI

SOS COTROCENI,16 ET P

MEGA IMAGE SRL (588)

SG COLENTINA 2/ BUCUR OBOR

Bucuresti

BUCURESTI

SOS COLENTINA,2 PARTER

MEGA IMAGE SRL (582)

MI IZVORUL RECE

Bucuresti

BUCURESTI

STR IZVORUL RECE,30

MEGA IMAGE SRL (574)

MI ZIZIN 2

Bucuresti

BUCURESTI

STR ZIZIN,8A

MEGA IMAGE SRL(586)

SG SISESTI 50

Bucuresti

BUCURESTI

SOS GHEORGHE IONESCU SISESTI,FN

MEGA IMAGE SRL(589)

SG MIHAI VITEAZUL 134

Giurgiu

FLORESTI

STR MIHAI VITEAZU,134

MEGA IMAGE SRL(590)

SG AVIATOR SERBANESCU 26

Bucuresti

BUCURESTI

STR ALEXANDRU SERBANESCU,26 P BL. X

MEGA IMAGE SRL(592)

SG DOCTOR FELIX 101

Bucuresti

BUCURESTI

STR DR IACOB FELIX,101 BL19

MEGA IMAGE SRL(591)

SG FRIGULUI, NR.18

Bucuresti

BUCURESTI

STR FRIGULUI,18 BL 1 P 21

MEGA IMAGE SRL(594)

SG MONOLITULUI 23-31

Bucuresti

BUCURESTI

INT MONOLITULUI,23-31 P

MEGA IMAGE SRL (498)

SG COVACI 14

Bucuresti

BUCURESTI

STR COVACI,14

MEGA IMAGE SRL (597)

SG TUDOR VLADIMIRESCU 9

Ilfov

PANTELIMON

STR TUDOR VLADIMIRESCU,8

MEGA IMAGE SRL (598)

SG VICTOR DUMITRESCU 15

Ilfov

DOBROESTI

BD VICTOR DUMITRESCU,15

MEGA IMAGE SRL(585)

MI NERVA TRAIAN

Bucuresti

BUCURESTI

BD NERVA TRAIAN,3

MEGA IMAGE SRL (600)

SG PALLADY 9

Bucuresti

BUCURESTI

BD THEODOR PALLADY,9 BL. R5B

MEGA IMAGE SRL (601)

SG MAICA DOMNULUI 2

Bucuresti

BUCURESTI

STR MAICA DOMNULUI,2

MEGA IMAGE SRL(544)

SG OLTENITEI 11

Ilfov

POPESTI LEORDENI

SOS OLTENITEI ,11A BL G1 PARTER

MEGA IMAGE SRL(602)

SG COLENTINA 23

Bucuresti

BUCURESTI

SOS COLENTINA,23A PARTER

MEGA IMAGE SRL (603)

SG. BRANCOVEANU 10

Bucuresti

BUCURESTI

BD C-TIN BRANCOVEANU,10 BL 3 PARTER

MEGA IMAGE SRL(604)

SG FABRICA DE CHIBRITURI 13-15

Bucuresti

BUCURESTI

STR FABRICA DE CHIBRITURI,13-15 LOT

MEGA IMAGE SRL(605)

SG ALEXANDRIEI 251

Ilfov

BRAGADIRU

SOS ALEXANDRIEI,251 PARTER

MEGA IMAGE SRL(610)

SG STIRBEI VODA 150

Bucuresti

BUCURESTI

STR STIRBEI VODA,150 BL 26C

MEGA IMAGE SRL(606)

SG ITALIANA 18

Bucuresti

BUCURESTI

STR ITALIANA,18 PARTER

MEGA IMAGE(609)

MI FRUMUSANI

Ilfov

POPESTI LEORDENI

SOS OLTENITEI,410 PARTER

MEGA IMAGE SRL(611)

SG CALEA BUCURESTI 28

Giurgiu

GIURGIU

SOS BUCURESTI,FN BL 28 PARTER

MEGA IMAGE SRL(612)

SG BIHARIA 67-77

Bucuresti

BUCURESTI

STR BIHARIA,67-77

MEGA IMAGE SRL (613)

SG CALEA RAHOVEI 305

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA RAHOVEI,305 BL 52 PARTER

MEGA IMAGE SRL(620)

SG NERVA TRAIAN 23-25

Bucuresti

BUCURESTI

BD NERVA TRAIAN,23

MEGA IMAGE SRL

SG PAJISTEI 30

Bucuresti

BUCURESTI

STR PAJISTEI,30 PARTER SECTOR 4

MEGA IMAGE SRL (615)

MI REZERVELOR

Ilfov

CHIAJNA

STR TINERETULUI,19

MEGA IMAGE SRL(624)

SG RAMNICU SARAT 20

Bucuresti

BUCURESTI

BD RAMNICU SARAT,20 BL 16A PARTER

MEGA IMAGE SRL(625)

SG MIHAI BRAVU 122

Bucuresti

BUCURESTI

SOS MIHAI BRAVU,122 BL D27

MEGA IMAGE SRL

SG AL.I.CUZA 49

Ilfov

ROSU

STR AI CUZA,49

MEGA IMAGE SRL(629)

SG IULIU MANIU 170

Bucuresti

BUCURESTI

BD IULIU MANIU,170

MEGA IMAGE SRL(626)

MI GHIMPATI

Giurgiu

GHIMPATI

SOS PRINCIPALA,FN

MEGA IMAGE SRL

SG ION CREANGA 2

Ilfov

OTOPENI

STR ION CREANGA,2

MEGA IMAGE SRL

SG. THEODOR SPERANTIA 57-59

Bucuresti

BUCURESTI

STR THEODOR D SPERANTIA,57-59

MEGA IMAGE SRL (640)

SG 1 MAI 258 (COM BERCENI)

Ilfov

BERCENI

BD 1 MAI,258

MEGA IMAGE SRL(632)

SG TINERETULUI 19

Ilfov

CHIAJNA

STR TINERETULUI,19 PROV BL 5

MEGA IAMGE SRL (635)

MI SEMA PARK

Bucuresti

BUCURESTI

SPLAIUL INDEPENDENTEI,319

MEGA IMAGE SRL(639)

MI REZERVELOR 2

Ilfov

DUDU

STR REZERVELOR,58A

MEGA IMAGE SRL(638)

MI PIATA BERCENI

Bucuresti

BUCURESTI

SOS BERCENI,29 COMPLEX

MEGA IMAGE SRL(643)

SG PACII 18

Ilfov

CHITILA

STR PACII,18 PARTER

MEGA IMAGE SRL(644)

SG GHITA SERBAN 92

Bucuresti

BUCURESTI

STR SLD GHITA SERBAN,92

MEGA IMAGE SRL(651)

MI PACII

Bucuresti

BUCURESTI

BD IULIU MANIU,246 PARTER

MEGA IMAGE SRL(656)

SG PANTELIMON 287

Bucuresti

BUCURESTI

SOS PANTELIMON,287

MEGA IMAGE SRL(654)

SG CALEA MOSILOR 266

Bucuresti

BUCURESTI

CALEA MOSILOR,226

MEGA IMAGE SRL(657)

SG INDUSTRIILOR 56

Bucuresti

BUCURESTI

SOS INDUSTRIILOR,56

MEGA IMAGE SRL(659 )

SG OLTENITEI 115

Bucuresti

BUCURESTI

SOS OLTENITEI,115 BL 2

MEGA IMAGE SRL(607)

MI IULIU MANIU

Bucuresti

BUCURESTI

BD IULIU MANIU,79

MEGA IMAGE SRL (667)

SG MARGEANULUI 40

Bucuresti

BUCURESTI

STR MARGEANULUI,40 BL M 100

MEGA IMAGE SRL(668)

SG SOSEAUA BUCURESTI 47

Giurgiu

GIURGIU

SOS BUCURESTI,47

MEGA IMAGE SRL(655)

SG MIHAI BRAVU 12

Bucuresti

BUCURESTI

SOS MIHAI BRAVU,12 SPATIU COMERCIAL

MEGA IMAGE SRL(664)

SG SMARANDA BRAESCU 42

Bucuresti

BUCURESTI

STR SMARANDA BRAESCU,42

MEGA IMAGE SRL(646)

SG PLLAZA FOOD COURT

Bucuresti

BUCURESTI

BD TIMISOARA,26 MALL

MEGA IMAGE SRL(83)

MI MARASESTI

Bucuresti

BUCURESTI

BD MARASESTI,4 BLOC1 PARTER

MEGA IMAGE SRL(663)

MI COMUNA BERCENI

Ilfov

BERCENI

BD 1 MAI,66A

MEGAIMAGE SRL(665)

SG APUSULUI 29 BIS

Bucuresti

BUCURESTI

STR APUSULUI,29 BIS BL N19

MEGA IMAGE SRL (648)

MI COBALCESCU

Bucuresti

BUCURESTI

STR GRIGORE COBALCESCU,45

MEGA IMAGE SRL(660)

MI REZERVELOR 3

Ilfov

CHIAJNA

STR TINERETULUI,85

MEGA IMAGE SRL(670)

SG ALEXANDRIEI 32

Giurgiu

GIURGIU

SOS ALEXANDRIEI,FN BL 32 PARTER

MEGA IMAGE SRL(671)

MI COOPERATIVEI

Bucuresti

BUCURESTI

STR COOPERATIVEI,78-82 ET P

MEGA IMAGE SRL(684)

MI SFANTU GHEORGHE

Ilfov

PANTELIMON

STR SF GHEORGHE,35

MEGA IMAGE SRL(652)

MI IC BRATIANU (KENVELO)

Bucuresti

BUCURESTI

BD IC BRATIANU,20 ET P

MEGA IMAGE SRL (673)

MI RASARITULUI

Bucuresti

BUCURESTI

STR RASARITULUI,3

MEGA IMAGE SRL(674)

SG VERGULUI 65

Bucuresti

BUCURESTI

SOS VERGULUI,65 BL 17

MEGA IMAGE SRL (675)

SG PIPERA 31-33

Bucuresti

BUCURESTI

SOS PIPERA,31-33 SECT 1

MEGA IMAGE SRL

MI GRIGORE IONESCU

Bucuresti

BUCURESTI

STR GRIGORE IONESCU,92-94 BL T7B

MEGA IMAGE SRL

SG FERDINAND 162

Bucuresti

BUCURESTI

BD FERDINAND I,162

MEGA IMAGE SRL

SG PESTERA SCARISOARA

Bucuresti

BUCURESTI

STR PESTERA SCARISOARA,1A PARTER SE

MEGA IMAGE SRL

MI ORIZONT

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL TABEREI,18-20

MEGA IMAGE SRL

SG ION TUCULESCU 19A

Bucuresti

BUCURESTI

STR ION TUCULESCU,19A

MEGA IMAGE SRL

SG BANATULUI 6

Ilfov

CHITILA

SOS BANATULUI,6A

MEGA IMAGE SRL

SG VERGULUI 39

Bucuresti

BUCURESTI

SOS VERGULUI,39 BL 29D PARTER

MEGA IMAGE SRL

SG VATRA LUMINOASA 68

Bucuresti

BUCURESTI

STR VATRA LUMINOASA,68

MEGA IMAGE SRL (539)

SG OLTENITEI 252

Bucuresti

BUCURESTI

SOS OLTENITEI,252 BL 149 PARTER

MEGA IMAGE SRL (560)

SG SMARALDULUI 1

Ilfov

BRAGADIRU

STR SMARALDULUI,1 BL 5

MEGA IMAGE SRL DUMMY

MI SELL OUT

Ilfov

POPESTI LEORDENI

SOS OLTENITEI,257

MEGA IMAGE SRL

SG BUCURESTI 61

Giurgiu

GIURGIU

SOS BUCURESTI,61

MEGA IMAGE SRL

MI DRUMUL JILAVEI

Bucuresti

BUCURESTI

DRUMUL BINELUI,9

MEGA IMAGE SRL

SG MIHAIL MOXA 22

Bucuresti

BUCURESTI

STR MIHAIL MOXA,22

MEGA IMAGE SRL

SG SF. VINERI 21

Bucuresti

BUCURESTI

STR SF VINERI,21

MEGA IMAGE SRL

SG AMURGULUI 55

Ilfov

POPESTI LEORDENI

STR AMURGULUI,55 BL1S ET P

MEGA IMAGE SRL

SG MOLDOVITA 15 A

Bucuresti

BUCURESTI

STR MOLDOVITA,15A BL 1 ET P

MEGA IMAGE SRL

SG TEIUL DOAMNEI 5

Bucuresti

BUCURESTI

STR TEIUL DOAMNEI,5 BL 27 ET P

MEGA IMAGE SRL

SG MATEI VOIEVOD 103

Bucuresti

BUCURESTI

STR MATEI VOIEVOD,103 PARTER

MEGA IMAGE SRL

SG TIMISOARA 103 ALEEA CUMINTENIA P

Bucuresti

BUCURESTI

BD TIMISOARA,103 M

MEGA IMAGE SRL

SG REPUBLICII 9A

Giurgiu

BOLINTIN DEAL

STR REPUBLICII,9A

MEGA IMAGE SRL

MI HOTARELE

Giurgiu

HOTARELE

SOS BUCOVINA,1

MEGA IMAGE SRL

MI STRADUINTEI

Bucuresti

BUCURESTI

STR STRADUINTEI,1

MEGA IMAGE SRL(718)

SG ALEXANDRIEI 20

Bucuresti

BUCURESTI

SOS ALEXANDRIEI,20 BL L6

MEGA IMAGE SRL(706)

SG THEODOSIE RUDEANU 12-14

Bucuresti

BUCURESTI

STR TEODOSIE RUDEANU,12-14

MEGA IMAGE SRL

SG PANTELIMON 354

Bucuresti

BUCURESTI

SOS PANTELIMON,354 BL 2

MEGA IMAGE SRL(721)

MI DRUMUL FERMEI

Ilfov

POPESTI LEORDENI

DRUMUL FERMEI,28 A

MEGA IMAGE SRL(722)

SG VARASTI

Giurgiu

VARASTI

SOS PRINCIPALA,180

MEGA IMAGE SRL

SG IONESCU GHEORGHE 15

Bucuresti

BUCURESTI

STR IONESCU GHEORGHE,15 BL 126

MEGA IMAGE SRL

SG TUNARI 14

Bucuresti

BUCURESTI

STR TUNARI,14 PARTER

MEGA IMAGE SRL

SG RITMULUI 2

Bucuresti

BUCURESTI

STR RITMULUI,2

MEGA IMAGE SRL(729)

SG NASAUD 24

Bucuresti

BUCURESTI

STR NASAUD,24C

MEGA IMAGE SRL (730)

SG OLTULUI 1B

Ilfov

BUFTEA

STR OLTULUI,1B ET P

MEGA IMAGE SRL

MI CIOLPANI

Ilfov

CIOLPANI

SOS BUCURESTI PLOIESTI,FN T23

MEGA IMAGE SRL

SG VIILOR 96

Bucuresti

BUCURESTI

SOS VIILOR,96 BL CFR PARTER

MEGA IMAGE SRL

MI SISESTI 2

Bucuresti

BUCURESTI

SOS GHEORGHE IONESCU SISESTI,98

MEGA IMAGE SRL

MI PERIS

Ilfov

PERIS

STR PRINCIPALA,481

MEGAIMAGE SRL

MI PARAUL RECE

Ilfov

POPESTI LEORDENI

STR PARAUL RECE,3-5

MEGA IMAGE SLR(746)

SG CONSTRUCTORILOR 20

Bucuresti

BUCURESTI

BD CONSTRUCTORILOR,20 BL20A PARTER

MEGA IMAGE SRL(717)

SG ION MIHALACHE 126

Bucuresti

BUCURESTI

BD ION MIHALACHE,126 PARTER

MEGA IMAGE SRL

SG TUDOR VLADIMIRESCU 20

Ilfov

PANTELIMON

STR TUDOR VLADIMIRESCU,20

MEGA IMAGE SRL

SG FUNDENI 294

Bucuresti

BUCURESTI

SOS FUNDENI,294 PARTER

MEGA IMAGE SRL(721)

SG ALEXANDRIEI 306

Ilfov

BRAGADIRU

SOS ALEXANDRIEI,306 PARTER

MEGA IMAGE SRL

SG NICOLAE IORGA 2

Giurgiu

GIURGIU

STR NICOLAE IORGA,2

MEGA IMAGE SRL

MI AMZEI 2

Bucuresti

BUCURESTI

STR MENDELEEV,21-25 P+S

MEGA IMAGE SRL

SG PALLADY 35

Bucuresti

BUCURESTI

BD THEODOR PALLADY,35

MEGA IMAGE SRL

SG APEDUCTULUI 64

Ilfov

CHIAJNA

STR APEDUCTULUI,64

MEGA IMAGE SRL (14)

MI CONSTANTA 1

Constanta

CONSTANTA

PIATA TOMIS III,FN

MEGA IMAGE SRL (51)

MI AL.LAPUSNEANU

Constanta

CONSTANTA

BD ALEXANDRU LAPUSNEANU,FN

MEGA IMAGE SRL (60)

MI ION ROATA

Constanta

CONSTANTA

STR ION ROATA,3

MEGA IMAGE SRL (46)

MI TOMIS MALL

Constanta

CONSTANTA

STR STEFAN CEL MARE,44

MEGA IMAGE SRL (168)

MI CIRESICA

Constanta

CONSTANTA

STR CISMELEI,16

MEGA IMAGE SRL (240)

MI BALADA

Constanta

CONSTANTA

BD 1 DECEMBRIE 1918,12

MEGA IMAGE SRL (383)

SG FERDINAND 118

Constanta

CONSTANTA

BD FERDINAND,118

MEGA IMAGE SRL (389)

SG SUCEVEI 16

Constanta

CONSTANTA

STR SUCEAVA,16

MEGA IMAGE SRL (391)

SG UNIRII 108

Constanta

CONSTANTA

STR UNIRII,108

MEGA IMAGE SRL (399)

SG AUREL VLAICU 107

Constanta

CONSTANTA

BD AUREL VLAICU,107

MEGA IMAGE SRL (405)

SG TOMIS 328A

Constanta

CONSTANTA

BD TOMIS,328A

MEGA IMAGE SRL (406)

SG UNIRII 70

Constanta

CONSTANTA

STR UNIRII,70

MEGA IMAGE SRL (535)

SG TULCEI 10

Constanta

CONSTANTA

STR TULCEI,10 BL TM 3

MEGA IMAGE SRL (410)

SG MAMAIA 268

Constanta

CONSTANTA

BD MAMAIA,268

MEGA IMAGE SRL (417)

MI MIRCEA CEL BATRAN

Constanta

CONSTANTA

STR MIRCEA CEL BATRAN,152

MEGA IMAGE SRL (444)

SG MANGALIA 185

Constanta

CONSTANTA

SOS MANGALIEI,185 BL B4

MEGA IMAGE SRL(520)

MI FIERBINTI

Ialomita

FIERBINTI TARG

SOS PRINCIPALA,298/2

MEGA IMAGE SRL (546)

SG MAMAIA 70

Constanta

CONSTANTA

BD MAMAIA,70 BL1

MEGA IMAGE SRL ( 523 )

SG SOVEJA 55

Constanta

CONSTANTA

STR SOVEJA,55 BLOC I8 SCARA PARTER

MEGA IMAGE SRL(587)

SG GHEORGHE SORESCU 1

Calarasi

FUNDULEA

STR GHEORGHE SORESCU,1

MEGA IMAGE SRL(584)

MI BUDESTI

Calarasi

BUDESTI

CALEA BUCURESTI,96

MEGA IMAGE SRL(608)

MI DACIA

Constanta

CONSTANTA

BD ALEXANDRU LAPUSNEANU,104 BL TS15

MEGA IMAGE SRL (537 )

MI MAMAIA

Constanta

MAMAIA

BD MAMAIA,FN COMPLEX MIORITA PARTER

MEGA IMAGE (642)

SG DOBROGEI 1

Constanta

CONSTANTA

STR DOBROGEI,1

MEGA IMAGE SRL

SG TRANDAFIRILOR 8

Constanta

NEPTUN

STR TRANDAFIRILOR,8E

MEGA IMAGE SRL(687)

SG BRINDISI 1

Constanta

JUPITER

STR BRINDISI,1

MEGA IMAGE SRL

SG REVOLUTIEI 16

Constanta

CONSTANTA

BD 1 DECEMBRIE 1918,16 BL L10 SC A

MEGA IMAGE SRL

SG AUREL VLAICU

Constanta

CONSTANTA

BD AUREL VLAICU,95 BL AV1 SC A PART

MEGA IMAGE SRL

MI ECONOMU

Constanta

CONSTANTA

STR LT GHEORGHE ECONOMU,2A

MEGA IMAGE SRL (15)

MI PLOIESTI

Prahova

PLOIESTI

BD REPUBLICII,108 BL 3

MEGA IMAGE SRL

#

Dimbovita

TARGOVISTE

CALEA DOMEASCA 226

MEGA IMAGE SRL (97)

MI GAESTI

Dimbovita

GAESTI

STR SERBAN CIOCULESCU,25

MEGA IMAGE SRL (101)

MI MUNTENIA

Dimbovita

TARGOVISTE

BD INDEPENDENTEI,2

MEGA IMAGE SRL

#

Brasov

BRASOV

MIHAIL KOGALNICEANU 15

MEGA IMAGE SRL (68)

MI C.BUCURESTI

Brasov

BRASOV

STR BERZEI,2

MEGA IMAGE SRL (106)

MI ICBRATIANU

Arges

PITESTI

BD IC BRATIANU,FN BL D6

MEGA IMAGE SRL (110)

MI BUSTENI

Prahova

BUSTENI

STR LIBERTATII,206

MEGA IMAGE SRL (120)

MI TARTASESTI

Dimbovita

BALDANA

STR NORDULUI,165

MEGA IMAGE SRL (149)

MI COMARNIC

Prahova

COMARNIC

STR REPUBLICII,1

MEGA IMAGE SRL (157)

MI COMPLEX NORD PLOIESTI

Prahova

PLOIESTI

SOS NORDULUI,1

MEGA IMAGE SRL (167)

MI BRAN

Brasov

ZARNESTI

STR BRANULUI,36BIS

MEGA IMAGE SRL (178)

MI DOJA

Prahova

PLOIESTI

STR GHEORGHE DOJA,91-93

MEGA IMAGE SRL (172)

MI BREAZA

Prahova

BREAZA

STR REPUBLICII,67

MEGA IMAGE SRL (231)

MI PLOPENI

Prahova

PLOPENI

STR DEMOCRATIEI,3A

MEGA IMAGE SRL (224)

MI MANECIU

Prahova

MANECIU

SOS PRINCIPALA,FN

MEGA IMAGE SRL (264)

SG CODRII COSMINULUI 40

Brasov

BRASOV

STR CODRII COSMINULUI,40

MEGA IMAGE SRL (253)

SG JUPITER 1

Brasov

BRASOV

STR JUPITER,1

MEGA IMAGE SRL (248)

SG CALEA BUCURESTI 24

Brasov

BRASOV

CALEA BUCURESTI,24

MEGA IMAGE SRL (245)

SG GENERAL DUMITRACHE 2

Brasov

BRASOV

STR G-RAL DUMITRACHE,2

MEGA IMAGE SRL (252)

SG JEPILOR 2

Brasov

BRASOV

STR JEPILOR,2

MEGA IMAGE SRL (250)

SG HARMANULUI 67

Brasov

BRASOV

STR HARMANULUI,67

MEGA IMAGE SRL (249)

SG CALEA BUCURESTI 104

Brasov

BRASOV

CALEA BUCURESTI,104

MEGA IMAGE SRL (235)

SG GRIVITEI 40

Brasov

BRASOV

BD GRIVITEI,40

MEGA IMAGE SRL (182)

MI CANTACUZINO

Prahova

PLOIESTI

STR GG CANTACUZINO,199

MEGA IMAGE SRL (256)

SG DOAGA 2

Arges

PITESTI

STR DOAGA,2 PARTER

MEGA IMAGE SRL (275)

MI ZIZIN

Brasov

BRASOV

STR ZIZINULUI,65

MEGA IMAGE SRL (272)

SG CALEA DRAGASANI 5

Arges

PITESTI

CALEA DRAGASANI,5 BL MS1 PARTER

MEGA IMAGE SRL (305)

MI NEGRU VODA

Arges

PITESTI

STR NEGRU VODA,2-4

MEGA IMAGE SRL (318)

SG RITIVOIU 11

Prahova

AZUGA

STR RITIVOIULUI,11A

MEGA IMAGE SRL (363)

MI CREVEDIA

Dimbovita

CREVEDIA

SOS PRINCIPALA,119

MEGA IMAGE SRL (392)

MI SINAIA

Prahova

SINAIA

BD CAROL I,33

MEGA IMAGE SRL (437)

MI DOMNISORI

Prahova

PLOIESTI

STR DOMNISORI,35

MEGA IMAGE SRL (480)

SG REPUBLICII 20

Prahova

SINAIA

BD REPUBLICII,20

MEGA IMAGE SRL (547)

SG FILIPESTII DE PADURE

Prahova

FILIPESTII DE PADURE

SOS PRINCIPALA,343

MEGA IMAGE SRL (548)

SG PRUNULUI 35

Brasov

BRASOV

STR PRUNULUI,35 BL.4 PARTER

MEGA IMAGE SRL(593)

SG ANA IPATESCU, NR.111

Dimbovita

RACARI

STR ANA IPATESCU,111

MEGA IMAGE SRL (599)

SG MOECIU DE JOS 330

Brasov

MOIECIU DE JOS

SOS PRINCIPALA,330

MEGA IMAGE SRL(614)

SG OLTET 36

Brasov

BRASOV

STR OLTET,36 BL 348 ZONA TRACTORUL

MEGA IMAGE SRL(621)

SG MOROIENI 22

Prahova

SINAIA

CALEA MOROIENI,22A BL 98

MEGA IMAGE SRL(616)

SG ZORILOR 1

Brasov

BRASOV

STR ZORILOR,1 BL D10 PARTER

MEGA IMAGE SRL(618)

SG CALEA BUCURESTI 598

Dimbovita

TARGOVISTE

CALEA BUCURESTI,598 UNITATEA 21

MEGA IMAGE SRL

SG MIHAI VITEAZUL 1-3

Brasov

BRASOV

STR MIHAI VITEAZUL,1-3

MEGA IMAGE SRL (641)

SG CAROL I 21 (CAMPINA)

Prahova

CAMPINA

BD CAROL I,21 BL 7C PARTER

MEGA IMAGE SRL (636 )

SG REVOLUTIEI 6

Dimbovita

TARGOVISTE

STR REVOLUTIEI,6 BL C13 PARTER

MEGA IMAGE SRL(650)

MI LUNII

Brasov

BRASOV

STR LUNII,6

MEGA IMAGE SRL(617)

MI SELECT

Dimbovita

TARGOVISTE

STR TINERETULUI,2

MEGA IMAGE SRL(658 )

MI BRANCOVEANU MICRO 4

Dimbovita

TARGOVISTE

STR C-TIN BRANCOVEANU,54

MEGA IMAGE SRL(669)

SG CETATII 17

Brasov

BRASOV

BD VALEA CETATII,17 BL A27C

MEGA IMAGE SRL (672)

MI BARAOLT

Prahova

PLOIESTI

STR G-RAL EREMIA GRIGORESCU,22

MEGA IMAGE SRL

SG PIETII 104

Brasov

GHIMBAV

STR PIETEI,104A

MEGA IMAGE SRL

MI TITU

Dimbovita

TITU

STR GARII,45

MEGA IMAGE SRL

MI DOJA 2

Prahova

PLOIESTI

STR GHEORGHE DOJA,150

MEGA IMAGE SRL

SG REPUBLICII 197

Prahova

PLOIESTI

BD REPUBLICII,197 ET P

MEGA IMAGE SRL (719)

MI BARTOLOMEU

Brasov

BRASOV

STR EGRETEI,FN CAD 145.894

MEGA IMAGE SRL(724)

MI MORENI

Dimbovita

MORENI

STR TINERETULUI,8

MEGA IMAGE SRL(720)

MI POTLOGI

Dimbovita

POTLOGI

STR CONSTANTIN BRANCOVEANU,58-60

MEGA IMAGE SRL

SG. REPUBLICII 18

Brasov

BRASOV

STR REPUBLICII,18

MEGA IMAGE SRL

SG ALEXANDRU LAPUSNEANU, 48A

Prahova

PLOIESTI

STR ALEXANDRU LAPUSNEANU,48A BL O7

MEGA IMAGE SRL

SG BD. BUCURESTI, 35

Prahova

PLOIESTI

BD BUCURESTI,FN BL 35

MEGA IMAGE SRL (24)

MI MALUL ROSU

Prahova

PLOIESTI

STR MALU ROSU,112 BL 31B MAG 220

MEGA IMAGE SRL

MI URBAN RESIDENCE

Brasov

BRASOV

STR IOAN POPASU,1 PARTER

MEGA IMAGE SRL(596 )

MI PLATINIA

Cluj

CLUJ NAPOCA

CALEA MANASTUR,2-6

MEGA IMAGE SRL (623)

MI MIHAI VITEAZUL

Cluj

CLUJ NAPOCA

PIATA MIHAI VITEAZUL,17 PARTER

MEGA IMAGE SRL(634)

SG CALEA FLORESTI 81

Cluj

CLUJ

CALEA FLORESTI,81

MEGA IMAGE (628)

MI EREMIA GRIGORESCU

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR EREMIA GRIGORESCU,122-124

MEGA IMAGE SRL (637)

SG. BORHANCIULUI 8

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR BORHANCIULUI,8 AP 30

MEGA IMAGE SRL

SG LOUIS PASTEUR 60

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR LOUIS PASTEUR,60 PARTER AP 1/A

MEGA IMAGE SRL(649)

MI DAMBOVITEI

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR DAMBOVITEI,37

MEGA IMAGE SRL(645)

SG MEHEDINTI 74

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR MEHEDINTI,74 PARTER AP 44

MEGA IMAGE SRL(666)

MI FLORILOR

Cluj

FLORESTI

STR FLORILOR,176A

MEGA IMAGE SRL

MI TITULESCU

Cluj

CLUJ NAPOCA

BD NICOLAE TITULESCU,109 AP 34

MEGA IMAGE SRL

SG EMIL ZOLA

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR EMILE ZOLA,2 PARTER AP 10

MEGA IMAGE SRL(699)

MI SAGULUI

Timis

TIMISOARA

BD 16 DECEMBRIE 1989,71

MEGA IMAGE SRL(690)

MI CALEA FLORESTI

Cluj

CLUJ NAPOCA

CALEA FLORESTI,79 BL V4 AP 122A

MEGA IMAGE SRL(695)

MI BISTRITEI

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR BISTRITEI,57-61

MEGA IMAGE SRL(694)

SG SIMION BARNUTIU 54

Timis

TIMISOARA

STR SIMION BARNUTIU,FN BL 54

MEGA IAMGE SRL(691)

SG REPUBLICII 21

Timis

TIMISOARA

BD REPUBLICII,21

MEGA IMAGE SRL(692)

SG ION IONESCU DE LA BRAD

Timis

TIMISOARA

STR ION IONESCU DE LA BRAD,FN BL 30

MEGA IMAGE SRL(693)

SG TIMIS 12

Timis

TIMISOARA

STR TIMIS,12

MEGA IMAGE SRL

SG TRAIAN 36

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR TRAIAN,36

MEGA IMAGE SRL

SG GORUNULUI 7 B

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR GORUNULUI,7B PARTER

MEGA IMAGE SRL

SG MOISE NICOARA 1

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR MOISE NICOARA,1

MEGA IMAGE SRL

SG VICTORIEI TURDA

Cluj

TURDA

CALEA VICTORIEI,102-104 PARTER

MEGA IMAGE SRL

MI OASULUI

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR OASULUI,86-90

MEGA IMAGE SRL(733)

SG MIKO IMRE 10

Cluj

CLUJ NAPOCA

STR MIKO IMRE,10 PARTER AP P4-P5

MEGA IMAGE SRL

SG 21 DECEMBRIE 1989

Cluj

CLUJ NAPOCA

BD 21 DECEMBRIE 1989,77 THE OFFICE

MEGA IMAGE SRL

SG DRUBETA 95

Timis

TIMISOARA

STR DRUBETA,95


Anexa 2 – Magazinele participante pentru Mecanismul cu promoteri

Tip Expunere

Customer

Street Name

City

MI C.BUCURESTI

2602215169

STR BERZEI,2

BRASOV

MI BARTOLOMEU

2605174319

STR EGRETEI,FN CAD 145.894

BRASOV

MI UVERTURII

2603061875

BD UVERTURII,83 BL O15 SC D

BUCURESTI

MI MOSILOR

2603070065

STR TRAIAN,195-197

BUCURESTI

MI IANCULUI

2603034083

SOS IANCULUI,33

BUCURESTI

MI TITULESCU

2603009998

SOS NICOLAE TITULESCU,39-49

BUCURESTI

MI UNIRII

2603070069

PIATA UNIRII,1

BUCURESTI

MI TITAN MALL

2605032512

STR LIVIU REBREANU,6

BUCURESTI

MI ION MIHALACHE

2603032169

BD ION MIHALACHE,92

BUCURESTI

MI MIHAI BRAVU

2603022973

SOS MIHAI BRAVU,294 BL 16

BUCURESTI

MI PROGRESULUI

2603060573

SOS GIURGIULUI,115

BUCURESTI

MI TITULESCU 2

2605059115

SOS NICOLAE TITULESCU,94

BUCURESTI

MI VALEA OLTULUI

260304795

STR VALEA OLTULUI,131-137

BUCURESTI

MI GIURGIULUI 2

2605058985

SOS GIURGIULUI,52-54

BUCURESTI

MI BASARABIEI

2605051616

BD BASARABIEI,101

BUCURESTI

MI DOMENII

2605014441

BD ION MIHALACHE,128

BUCURESTI

MI SEBASTIAN

2603062260

CALEA 13 SEPTEMBRIE,221-225

BUCURESTI

MI T.PALLADY

2603064145

BD THEODOR PALLADY,73A

BUCURESTI

MI PIATA GEMENII

2605033427

STR VASILE LASCAR,108-116

BUCURESTI

MI PUCHENI

260506188

STR PUCHENI,2

BUCURESTI

MI MARGEANULUI

2605074376

STR MARGEANULUI,49

BUCURESTI

MI GRIVITEI214

2605017645

CALEA GRIVITEI,214

BUCURESTI

MI CRANGASI

2603061593

CALEA CRANGASI,29

BUCURESTI

MI PIATA VITAN

26030600

CALEA VITAN,13-19

BUCURESTI

MI PLAZA ROMANIA

2605018944

BD TIMISOARA,26Z

BUCURESTI

MI REGINA MARIA

260504455

BD REGINA MARIA,24-26

BUCURESTI

MI RADU BELLER

2605072828

STR LT AV RADU BELLER,5-7

BUCURESTI

MI IULIU MANIU

2605085108

BD IULIU MANIU,79

BUCURESTI

MI COMPOZITORILOR

2605019179

BD 1 MAI,28

BUCURESTI

MI OBREGIA

2603059306

BD ALEXANDRU OBREGIA,25

BUCURESTI

MI BUCURESTII NOI

2605029851

BD BUCURESTII NOI,7-9

BUCURESTI

MI DRISTOR

2605059253

BD CAMIL RESSU,7

BUCURESTI

MI BRANCOVEANU

2603054897

BD C-TIN BRANCOVEANU,45

BUCURESTI

MI AVRIG

2605058986

BD FERDINAND I,113A

BUCURESTI

MI FERDINAND

2603061594

BD FERDINAND I,97

BUCURESTI

MI MAGHERU

2605059549

BD G-RAL GHEORGHE MAGHERU,9

BUCURESTI

MI TINERETULUI

2603029362

BD TINERETULUI,1

BUCURESTI

MI HALA TRAIAN

2603035976

CALEA CALARASI,FN

BUCURESTI

MI DOROBANTI 2

2605055470

CALEA DOROBANTILOR,172-178

BUCURESTI

MI GIULESTI

260307163

CALEA GIULESTI,38-40

BUCURESTI

MI LUGOJANA

2603059497

CALEA VITAN,215-217 BL 21-22

BUCURESTI

MI BUCURESTI MALL

2605017014

CALEA VITAN,55-59

BUCURESTI

MI DRUMUL JILAVEI

2605174163

DRUMUL BINELUI,9

BUCURESTI

MI ORIZONT

2605085373

DRUMUL TABEREI,18-20

BUCURESTI

MI DRUMUL TABEREI

2603009992

DRUMUL TABEREI,96

BUCURESTI

PRELUNGIREA GHENCEA DRIVE

2605053202

PREL GHENCEA,89B

BUCURESTI

MI MONACO TOWER

2605025087

SOS BERCENI,96

BUCURESTI

MI CHITILA

2605010668

SOS CHITILEI,136

BUCURESTI

MI COLENTINA OBOR

2605016759

SOS COLENTINA,1-3

BUCURESTI

MI COLENTINA

2603028518

SOS COLENTINA,81

BUCURESTI

MI SISESTI

2605053926

SOS GHEORGHE IONESCU SISESTI,8A

BUCURESTI

MI INDUSTRIILOR

260506445

SOS INDUSTRIILOR,28

BUCURESTI

MI CITY MALL

2605033100

SOS OLTENITEI,2 CITY MALL

BUCURESTI

MI PIATA SUDULUI

260504585

SOS OLTENITEI,208

BUCURESTI

MI APUSULUI

2603063873

STR APUSULUI,50

BUCURESTI

MI GLORIA

2603065799

STR BABA NOVAC,25

BUCURESTI

MI IANCU DE HUNEDOARA

2603055893

STR GRIGORE ALEXANDRESCU,83-97

BUCURESTI

MI TITAN

2603007669

STR LIVIU REBREANU,13

BUCURESTI

MI BACILA

260503659

STR MR VASILE BACILA,43

BUCURESTI

MI PETRE ISPIRESCU

2605007249

STR PETRE ISPIRESCU,86

BUCURESTI

MI TURNU MAGURELE

2605059683

TURNU MAGURELE 270

BUCURESTI

MI BUSTENI

2605007410

STR LIBERTATII,206

BUSTENI

MI PLATINIA

2605074583

CALEA MANASTUR,2-6

CLUJ NAPOCA

MI MIHAI VITEAZUL

2605074754

PIATA MIHAI VITEAZUL,17 PARTER

CLUJ NAPOCA

MI CONSTANTA 1

260319820

PIATA TOMIS III,FN

CONSTANTA

MI ION ROATA

260326436

STR ION ROATA,3

CONSTANTA

MI TOMIS MALL

260331846

STR STEFAN CEL MARE,44

CONSTANTA

MI OTOPENI TUNARI

2605033696

STR 23 AUGUST,196-198

OTOPENI

MI PLOIESTI

2602111857

BD REPUBLICII,108 BL 3

PLOIESTI

MI DOJA 2

2605174253

STR GHEORGHE DOJA,150

PLOIESTI

MI DOJA

2605024865

STR GHEORGHE DOJA,91-93

PLOIESTI

MI MUNTENIA

2602178166

BD INDEPENDENTEI,2

TARGOVISTE

MI SAGULUI TIMISOARA

2605174124

BD 16 DECEMBRIE 1989,71

TIMISOARA

MI JOLIE VILLE

2605001606

STR EROU IANCU NICOLAE,103BIS

VOLUNTARI